Úvodní strana > Krajské listy > Konference nastínila změny v lázeňských městech po zápisu na Seznam UNESCO

 Konference nastínila změny v lázeňských městech po zápisu na Seznam UNESCO

Konference UNESCO
​Za co lidé v lázeňském trojúhelníku aktuálně utrácejí? Jak se budou v následujících letech měnit požadavky turistů? Na co by se měla města i podnikatelé připravit? Odpovědi na tyto i další otázky řeší jedinečný projekt společnosti Mastercard a Destinační a informační agentury Františkovy Lázně. S výstupy projektu dnes seznámili veřejnost zástupci kraje, měst Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně i představitelé společnosti Mastercard.


„Celá analýza a projekt je určen obecně pro vedení jednotlivých měst a měl by, vedle unikátní analýzy o návštěvnosti a ekonomickém chování jak obyvatel, tak i turistů, poskytnout městům ucelený návod, jak tato krásná a tradiční lázeňská města postupně připravit na možný nárůst turistů s ohledem i na možné členství v rámci UNESCO a současně postupně do měst implementovat nástroje, které tomuto rozvoji dále napomohou,“ vysvětlil Petr Zlámalík, odborník Mastercard Advisors na oblast Smart City. „Část výsledků bude samozřejmě sdílena i s odbornou veřejností, primárně s malými a středními podnikateli v oblasti cestovního ruchu tak, aby městům pomohli připravit se na tyto budoucí změny. Pokud se chtějí města dále rozvíjet a být připravena na narůstající požadavky turistů, musí se neustále prohlubovat spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou. Města mohou připravit v mnoha oblastech zázemí a podmínky, ale konečný efekt - kvalitu a variabilitu turistických, lázeňských a dalších volnočasových služeb - má v ruce právě soukromý sektor. Bez něj a jeho proaktivní role tato rovnice nikdy nebude plně fungovat,“ doplnil. 

Praktické využití projektu ocenil uvolněný krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta: „Evropská lázeňská města se připravují k zápisu na Seznam UNESCO už téměř 10 let. Vstup do UNESCA přitom významně ovlivní život v našem lázeňském trojúhelníku. Proto velmi pozitivně vnímám projekt společnosti Mastercard, který mapuje vše, co tato města čeká, a zaměřuje se nejen na turisty a lázeňské hosty, ale i samotné občany žijící v lázeňských městech včetně podnikatelů, kteří v místě nabízejí své služby. Jsem rád, že je pro nás společně prioritní, aby se zápisem na Seznam UNESCO zvýšila kvalita života obyvatel a neutrpělo životní prostředí, soustředit se musíme i na ochranu přírodních léčivých zdrojů."

Projekt se skládá z analytické a návrhové části. Ta návrhová na základě dat z analytické části řeší pět hlavních oblastí západočeského lázeňského trojúhelníku: dopravu a mobilitu, služby a infrastrukturu, bezpečnost, životní prostředí a komunikaci. „Dnešní doba umožňuje díky technologiím mnohé zjednodušit, učinit věci pohodlnější pro uživatele. My jako města bychom měli tuto příležitost využít jak ve spravování vlastních věcí, tak k oslovování potenciálních návštěvníků,“ řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a dodala: „Bylo by také dobré nevnímat se jako nějaká tři oddělená místa v jednom jinak prázdném kraji, tak to rozhodně není. Náš region je vlastně možné co do počtu obyvatel vnímat jako jedno větší město, i když plošně rozsáhlé. A kromě lázeňství nabízí i neuvěřitelné kulturní, historické, technické i přírodní bohatství. To je velký potenciál, pro jehož využití by měla města ve spolupráci s dalšími důležitými hráči vytvořit co nejlepší podmínky.“

V Mariánských Lázních bude s výsledky projektu pracovat speciální komise. „Analýza poskytla spoustu cenných dat, která můžeme využít nejen my, města lázeňského trojúhelníku, ale také další města a obce v kraji a samozřejmě i podnikatelé. Mariánské Lázně navíc založily pro UNESCO speciální komisi v čele se site managerem, která se bude analýzou i návrhovou částí projektu zabývat. Členy komise jsou odborníci z různých oblastí, kteří poté navrhnout adekvátní opatření, která ve městě přijmeme,“ uvedl Martin Kalina, starosta Mariánských Lázní. 

Podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře mají města malým a středním podnikatelům poskytnout co nejlepší podmínky. „Díky projektu víme, na co se budou muset podnikatelé zaměřit, tudíž i to, na čem musíme zapracovat my. Lidé jezdí za kvalitou a pohodlím. Z pohledu měst to znamená například i to, aby byly v rámci kraje sjednocené systémy parkování. Stejné by to mělo být i se systémem sdílení automobilů nebo kol. Lidé by měli mít možnost si je v jednom městě půjčit, ve druhém vrátit a zaplatit za ně stejně, jako třeba za jízdné v hromadné dopravě. To je ale samozřejmě jen jedno z řady opatření, ke kterým by měla města v lázeňském trojúhelníku přistoupit.“ Jak starosta Jan Kuchař doplnil, zápis na seznam UNESCO by navíc neovlivnil pouze tři lázeňská města. „Dopad zápisu lze pocítit v okruhu 20 km od daného statku. To v našem případě, při nominaci tří měst, znamená téměř celé území našeho kraje,“ doplnil Jan Kuchař. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.4.2019 17:00