http://www.euroskop.cz nebo Eurofonu 800 200 200. Eurocentrum sídlí v Krajské knihovně. Jeho provoz slavnostně zahájil 18. dubna 2006 hejtman Josef Pavel. " >
Úvodní strana > Krajské listy > V Karlovarském kraji otevřeno první regionální Eurocentrum

 V Karlovarském kraji otevřeno první regionální Eurocentrum

Eurocentrum v provozu
Zájemcům nabídne informace o možnostech studia, zaměstnání i podnikání v zemích Evropské unie. Více na http://www.euroskop.cz nebo Eurofonu 800 200 200. Eurocentrum sídlí v Krajské knihovně. Jeho provoz slavnostně zahájil 18. dubna 2006 hejtman Josef Pavel.

Slavnostnímu otevření Eurocentra byli přítomni také velvyslanci Spolkové republiky Německo Helmut Elfenkämper a Slovinské republiky Drago Mirošič.„Jsem rád, že jsme nabídli důstojné prostory krajské knihovny. Jde o místo, kde se studenti dozví o možnostech studia v zemích Evropské unie, informace zde získají podnikatelé, kteří mají zájem o spolupráci s firmami ze států Unie,“ řekl hejtman Josef Pavel.

Eurocentrum zřídil Úřad vlády. Karlovarský kraj je kromě Prahy prvním regionem, kde toto informační centrum poskytuje občanům své služby. Informace zde získají také zájemci o dotace, kteří zjistí jakým způsobem o ně zažádat a získají kontakty na důležité instituce, které se problematikou EU zabývají. „Je to vlastně Evropská unie pod jednou střechou,“ charakterizoval Eurocentrum Josef Pavel.

Jeho provoz zajišťují  od pondělí do pátku dva zaměstnanci. Pracoviště v Karlových Varech slouží jako pilotní a zkušenosti s jeho provozem budou využity při zřizování Eurocenter v dalších krajích. Ta by měla v nejbližší době vzniknout v Brně, Ostravě a Olomouci.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 19.4.2006 0:00