Úvodní strana > Krajské listy > V krajské knihovně se mluví o obnově památek a krajiny

 V krajské knihovně se mluví o obnově památek a krajiny

Konference
​Společenský sál krajské knihovny ve Dvorech dnes do posledního místa zaplnili účastníci konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji. Akci, během níž je prezentována činnost spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany kulturního dědictví, pořádá Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem. Program bude probíhat až do 17 hodin.


Záštitu nad akcí převzaly náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Romana Riegerová. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, přičemž přesahuje i do oblasti cestovního ruchu, pro který je záchrana a obnova kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje. Mezi přednášejícími jsou nejenom pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, ale také starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů.

Úvod konference patřil prezentaci 11. ročníku putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“, jehož je Karlovarský kraj hlavním partnerem. Poté vystoupil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund, který seznámil posluchače s projektem na zpřístupnění sklepení sokolovského zámku. V budoucnu by zde měl být k vidění sokolovský poklad a základy původního hradu ze 13. století. Následoval příspěvek Michala Durdise ze Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, jenž hovořil o restaurování kamenných památek na Doupovsku. První blok přednášek zakončil Martin Volný se svou prezentací o záchraně kostela Nejsvětější Trojice ve Verušičkách. Ten byl až do nedávna udržován jako řízená zřícenina a díky prostředkům obce i Ministerstva kultury ČR se mu nyní daří navracet původní tvář.

Během dalších bloků ještě zazní celá řada zajímavých příspěvků, mimo jiné se bude hovořit o obnově areálu zříceniny hradu Neuberg a zpřístupnění věže, rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově či o Bečovské botanické zahradě, která v uplynulém roce oslavila 100 let. Program konference bude ukončen v 17 hodin, vstup na akci je volný.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 14.2.2019 12:00