Úvodní strana > Krajské listy > ​Statistici opět zamíří do domácností v regionu

 ​Statistici opět zamíří do domácností v regionu

Průzkum
​Již po patnácté spustil Český statistický úřad pravidelné každoroční šetření o příjmech a životních podmínkách. Letos proběhne v období od 2. února do 26. května. Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností s cílem získat aktuální údaje o jejich ekonomické a sociální situaci.


Šetření nazvané „Životní podmínky“ organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005. Jednotliví členové náhodně vybraných domácností odpovídají na otázky týkající se bydlení, pracovní aktivity, příjmů a vyjadřují se i k materiálním a zdravotním podmínkám. Obdobné zjišťování přitom probíhá v celkem 34 evropských zemích.

„Část respondentů s námi na šetření spolupracovala již v předchozích letech, nově letos oslovujeme 4 750 domácností. Velkou pozornost klademe na odbornou připravenost a profesionalitu našich tazatelů, neboť právě na nich závisí úspěšnost sběru dat a tím i samotného šetření,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček s tím, že výsledky šetření budou sloužit jako významný zdroj při hodnocení vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat buďto průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Více informací najdete na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 1.2.2019 9:00