Úvodní strana > Krajské listy > ​V Programu obnovy venkova kraj rozdělí 22 milionů korun

 ​V Programu obnovy venkova kraj rozdělí 22 milionů korun

Program obnovy venkova
​Karlovarský kraj spustil příjem elektronických žádostí o dotace v Programu obnova venkova. Žadatelé mohou získat finanční prostředky na opravu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, veřejných prostranství, místních komunikací a nově také na provoz kamenných a pojízdných prodejen. Čas na předložení žádostí mají do pondělí 28. ledna.


Cílem každoročně vyhlašovaného programu je podpora zejména malých obcí s nízkým rozpočtem tak, aby nedocházelo k dalšímu vylidňování vesnického prostoru. „Oproti minulému roku došlo k navýšení prostředků určených pro tento program, a to o 3 miliony korun. Další změnou je zřízení nového podprogramu, prostřednictvím kterého chceme podpořit zachování prodeje potravin a smíšeného zboží na malých obcích. Z tohoto podprogramu je možné hradit jak náklady spojené s provozem kamenných prodejen, jako jsou energie, vodné, stočné a mzdy, tak z něj lze čerpat prostředky i na pravidelné zajížďky pojízdných prodejen do obcí,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Dotační titul je rozdělen do tří podprogramů, přičemž první je zaměřen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, na rekonstrukce, opravy a výstavbu místních komunikací, pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu. Žádosti mohou překládat obce do 3 tisíc obyvatel a maximální výše dotace smí v jednotlivém případě činit 300 tisíc korun. Druhý podprogram je zacílen na podporu již zmíněných kamenných a pojízdných prodejen. Obce do 1 tisíce obyvatel mohou na provoz kamenné prodejny získat až 300 tisíc korun a na pravidelnou zajížďku pojízdné prodejny do obce až 50 tisíc korun. Konečně ze třetího podprogramu lze čerpat dotace na úhradu mzdových nákladů manažerů mikroregionů, spolků a nadací. Zde  maximální výše dotace dosahuje v jednotlivém případě částky 350 tisíc korun. U všech podprogramů je pak stanovena procentuální spoluúčast příjemce dotace. Podrobná pravidla najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje v záložce Dotace.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 23.1.2019 10:15