Úvodní strana > Krajské listy > O krajské dotace na prevenci kriminality mohou nově žádat i obce

 O krajské dotace na prevenci kriminality mohou nově žádat i obce

Prevence kriminality
​I v letošním roce budou moci žadatelé čerpat dotace Karlovarského kraje na projekty, které vedou k potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů. V krajském dotačním programu je na to vyčleněna částka 1 milion korun. Příjem elektronických žádostí probíhá v termínu do 28. ledna 2019. „Žádat o dotace mohou kromě nestátních neziskových organizací nově také obce. Okruh žadatelů jsme rozšířili z toho důvodu, aby i obce samy mohly více předcházet kriminalitě na svém území podle toho, jaké jsou právě jejich aktuální potřeby,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.  Žadatel může podat maximálně dvě žádosti najednou s tím, že minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 tisíc korun, naopak maximální výše dosahuje 200 tisíc korun.

Program podporuje široké spektrum kriminálně preventivních aktivit. „Může jít o studie bezpečnosti, průzkumy pocitu bezpečí občanů v obci, workshopy pro mládež, seniory i širokou veřejnost na téma kyberšikany či finanční gramotnosti, školní nácvik obrany proti ozbrojenému útočníkovi, příměstské tábory a pobyty pro děti ze znevýhodněných rodin i další akce,“ upřesnil Petr Kubis.
                             

Dotace poskytnuté v rámci tohoto programu smí být použity výlučně na neinvestiční výdaje. Bližší informace o vyhlašovaných dotačních titulech, včetně
kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu, jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 23.1.2019 15:30