Úvodní strana > Krajské listy > Kraj se může pochlubit novou přírodní památkou

 Kraj se může pochlubit novou přírodní památkou

Čolek velký
​Seznam přírodních památek na území našeho regionu se rozrostl o další položku. Na základě nařízení Rady Karlovarského kraje se jí stal Koňský rybník u Ostrova. Nádrž patří do soustavy Boreckých rybníků, které byly zařazeny mezi Evropsky významné lokality. Zároveň došlo k úpravě hranic přírodní rezervace Vladař na Žluticku a přírodní památky Tisovec u Kraslic.


„Stalo se tak v souladu s Naturou 2000, což je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Pokud budou přírodními památkami a přírodní rezervací, budou mít samozřejmě daleko vyšší stupeň ochrany. Z druhé strany na ně zase můžeme čerpat dotační prostředky,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

U Koňského rybníka je předmětem ochrany populace a biotop čolka velkého, blatnice skvrnité a rozmnožovací biotop skokana ostronosého. Na Vladaři se pro změnu nachází mimořádně zachovalá a druhově pestrá vegetace hercynských dubohabřin, suťových lesů v komplexu s floristicky pestrými společenstvy xerotermních trávníků a celá řada dalších vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. U Tisovce se pak jedná o jedinečná společenstva evropských suchých vřesovišť. Z nařízení Rady Karlovarského kraje vyplývá, že na území dotčených lokalit lze pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody umisťovat například nové stavby, provádět terénní úpravy či měnit druh nebo způsob využití pozemků.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 28.12.2018 10:00