Úvodní strana > Krajské listy > Radní kraje i krajského města řešili společná témata

 Radní kraje i krajského města řešili společná témata

Setkání radních
​Letecká škola na karlovarském letišti, krematorium i rekonstrukce Císařských lázní se staly hlavními body setkání Rady Karlovarského kraje a Rady města Karlovy Vary. Šlo o první společné jednání, které na straně kraje vedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, na straně města primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.


Vedení kraje požádalo radní města, aby jako jednu z priorit řešili možnost převést na kraj pozemek v Karlových Varech vytipovaný pro stavbu Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ, který v současnosti sídlí v Nejdku. V budoucnu by právě na území krajského města mohl kraj vybudovat moderní sociální zařízení s kapacitou 110 lůžek.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová dále představila projekt společného operačního střediska, které by mělo vzniknout v areálu krajského úřadu.  Na jednom místě by v něm našly zázemí všechny složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. „Na rok 2019 máme vyčleněny finanční prostředky na studii proveditelnosti, do budoucna se ale chceme s městem bavit o spolufinancování střediska,“ uvedla. 

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová zase během setkání potvrdila, že vedení města plánuje obnovit provoz karlovarského krematoria. Náklady na opravu pece dosáhnou asi 5, 9 milionu korun. Radní města informovala hejtmanka o plánu starostky Doupovského Hradiště vybudovat na území obce nové krematorium i s kompletním zázemím.


Diskutovalo se rovněž o záměru otevření letecké školy na karlovarském letišti, což vyvolalo obavy občanů dotčených obcí z hlukové zátěže a zhoršení životního prostředí. Vedení letiště proto ve spolupráci s leteckou školou F AIR uspořádalo ukázku vzletů výcvikových letadel a diskusi se zájemci o podrobnostivýcviku pilotů. Radní města Pavel Bouška upozornil na to, že lidem může vadit především takzvané hlukové pozadí, přelety strojů nad lázeňskými lesy či golfovým hřištěm. Proto by ve smlouvě, v případě uskutečnění záměru, měly být jasně stanoveny časy vzletů, jejich četnost, vymezení území i sankce za porušení podmínek. Náměstek hejtmanky Martin Hurajčík připomněl, že karlovarské letiště je letištěm mezinárodním, které by se mělo dále rozvíjet, v plánu je rozšíření i prodloužení přistávací dráhy a zavedení linek do nových destinací. „Myslím, že lidé se obávají především proto, že mají špatné zkušenosti s akrobatickými letci, kteří nerespektují vymezený vzdušný prostor. Připravíme takovou smlouvu s leteckou školou, kde budou uvedeny všechny podmínky tak, aby její činnost co nejméně obtěžovala okolní obce. Stejně jako jejich starosty i vás bych chtěla ujistit, že bez vašeho souhlasu tuto smlouvu nepodepíšu. A nabízím městu, aby vstoupilo do společnosti Letiště Karlovy Vary a bylo spolu s námi zodpovědné za hospodaření a podílelo se na financování chodu letiště,“ zdůraznila hejtmanka s tím, že kraj také bude neprodleně jednat s aeroklubem o jeho dalším působení na letišti.

Vedení města hejtmanka také požádala, aby počítalo s finanční spoluúčastí na rekonstrukci Císařských lázní. Rekonstrukce by měla začít příští rok a bude rozložena do několika let.„Našemu závazku finanční spoluúčasti na rekonstrukci památky dostojíme. V návrhu rozpočtu na příští rok máme připraveno 50 milionů korun. Podle toho, kdy rekonstrukce začne, můžeme částku rozdělit,“ komentovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Mluvilo se také o plánu kraje založit Institut lázeňství a balneologie, tedy vědeckovýzkumnou instituci, která by soustředila odborníky z oblasti lázeňství a dokázala by na vědecké úrovni potvrdit účinky lázeňské léčby. Řeč byla ale i o možnosti vzniku pobočky Západočeské univerzity Plzeň v krajském městě, kde by škola nabídla studium oborů zaměřených na fyzioterapii, radiologii a záchranářství. V závěru jednání hejtmanka připomněla, že krajští radní mají za sebou setkání se starosty území obcí s rozšířenou působností z celého regionu. Podle primátorky podobné setkání se starosty ORP Karlovy Vary plánuje rovněž vedení města.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 5.12.2018 7:00