Úvodní strana > Krajské listy > Starostové Mariánskolázeňska, Chebska a Ašska diskutovali s vedením kraje

 Starostové Mariánskolázeňska, Chebska a Ašska diskutovali s vedením kraje

Starostové
​Krajští radní uspořádali další setkání se starosty, tentokrát v prostorách Hotelové školy v Mariánských Lázních. Na jednání se diskutovalo například o problému s vydáváním pozemků, o situaci chebské nemocnice či o počtu lůžek v sociálních zařízeních napříč krajem.


Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová pozvala starosty na seminář, který zejména pro nové představitele obcí připravil krajský úřad na 6. prosince. Na akci získají mimo jiné informace o hospodaření obcí i o legislativě související s činností samospráv. Seznámila rovněž starosty se změnami krajských dotačních programů a upozornila především na Program obnovy venkova, z něhož menší obce úspěšně čerpají dotace. Pro rok 2019 má kraj v tomto programu  pro obce připraveno 22 milionů korun. 

Starostka Hazlova Lenka Dvořáková upozornila na to, že mají v obci problém s příliš dlouhými lhůtami při vydávání pozemků, o něž žádají Státní pozemkový úřad. Tak se stává, že řadu let nemohou například opravit komunikaci, která to nutně potřebuje. Ve Valech kvůli tomu zase vázne plánované budování parku. Hejtmanka přislíbila, že zjistí, jaké jsou možnosti řešen tohoto stavu. „Byla bych ráda, kdybyste připravili přehled dosud nevydaných pozemků, abych mohla jednat s ministerstvem financí i zástupci Státního pozemkového úřadu o urychlení celého procesu, aby se neblokoval rozvoj obcí nejen v našem kraji,“ dodala.

Hovořilo se také o současné situaci chebské nemocnice. Starosta Chebu Antonín Jalovec chtěl vědět, jaké plány má kraj s nemocnicí do budoucna. Krajský radní Jan Bureš vysvětlil, že probíhající rekonstrukce způsobila snížení počtu výkonů, což se může odrazit v úhradách od zdravotních pojišťoven. „Jednal jsem proto se zástupci VZP a mám příslib, že v následujících letech VZP přihlédne k důvodům, které způsobily propad výkonů, a neobjeví se to ve výši úhrad,“ uvedl radní. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové by měl od 1. ledna 2019 nastoupit do vedení chebské nemocnice nový ředitel, který bude denně k dispozici pacientům i zdravotníkům. 

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina apeloval na vedení kraje, aby souhlasilo s jeho požadavkem na stanovení kapacity 73 lůžek pro Dům s pečovatelskou službou. Náměstek hejtmanky Petr Kubis vysvětlil, že odbor sociálních věcí krajského úřadu v současnosti řeší nároky jednotlivých zařízení a počty lůžek by měl být nastaveny tak, aby byly dostatečně pokryty všechny části kraje. „V současnosti také máme hotovou mapu sociálních služeb, kterých je v celém regionu celkem 129. Mapu zveřejníme na krajských internetových stránkách a starostům zašleme přehled dotačních programů v sociální oblasti,“ přislíbil náměstek. 


V závěru akce hejtmanka nabídla starostům, aby se kdykoliv se svými požadavky obrátili na vedení kraje. „Vždycky říkám, že když je spokojený starosta, jsou spokojení i občané. Moc si vážím vaší práce,“ uzavřela.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.11.2018 12:50