Úvodní strana > Krajské listy > Nejlepší preventivní projekt je z našeho kraje

 Nejlepší preventivní projekt je z našeho kraje

Práce na stavbě
​Nezisková organizace RUBIKON Centrum získala se svým projektem "Systém prostupného zaměstnávání osob po výkonu trestu odnětí svobody", který se uskutečňuje na území Karlovarského kraje, 1. místo v soutěži o Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni 2018. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR spolu s Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

Pro letošní rok zvolili organizátoři téma „Prevence recidivy a resocializace pachatelů trestné činnosti“.  Projekt organizace Rubikon přitom cílí na osoby po výkonu trestu odnětí svobody, které zůstanou na území našeho regionu, a jde především o lidi nezaměstnané, ohrožené sociálním vyloučením nebo předlužením. Organizace mimo jiné nabízí dluhové, finanční a pracovní poradenství, tréninková místa, kurzy k rozšíření odbornost i zprostředkování zaměstnání. Zvyšuje tak šance občanů po výkonu trestu na získání pracovního uplatnění.

 „Během své policejní praxe jsem se často setkával s recidivujícími pachateli trestné činnosti. Jejich recidiva byla mnohdy způsobena právě absencí stabilního zaměstnání. Jsem rád, že v Karlovarském kraji působí taková organizace, která osobám brání v opakujícím se trestném konání tím, že jim po výkonu trestu odnětí svobody pomáhá včlenit se do běžného života. Práce RUBIKON Centra si vážím a k ceně blahopřeji,“ okomentoval náměstek hejtmanky Petr Kubis.  

Hlavní cenu soutěže si z rukou zástupců Ministerstva vnitra ČR převzala ředitelka služeb RUBIKON Centra Lenka Ouředníčková. Ceny byly udíleny v rámci Konference dobré praxe 2018 zaměřené na problematiku prevence recidivy a community policing. Více informací o činnosti RUBIKON Centra najdou zájemci na stránkách organizace.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.11.2018 10:05