Úvodní strana > Krajské listy > ​Památky z našeho regionu se pyšní prestižním oceněním

 ​Památky z našeho regionu se pyšní prestižním oceněním

Kostel svatého Vavřince
​Národní památkový ústav udělil na začátku října ceny Patrimonium pro futuro za významné počiny v oblasti památkové péče. V kategorii prezentace hodnot zvítězilo město Cheb, které pro návštěvníky vytvořilo unikátní prohlídkovou trasu Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími. Zvláštní cenu generální ředitelky Národního památkového ústavu v podobě bronzové plakety pak získalo město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v kostele svatého Vavřince.


Posláním ceny udělované od roku 2014 je upozornit nejen na pozitivní příklady v oblasti památkové péče, ale také na mnohdy strhující příběhy, které danou památku a její obnovu provázely. „Díky ceně Patrimonium pro futuro se lidé se mohou seznámit s památkami, o jejichž existenci často neměli ani sebemenší tušení. Veliké poděkování patří nejenom vlastníkům památkově chráněných objektů, ale také všem, kteří se na realizaci jednotlivých projektů podíleli. Odvedli jste obrovský kus práce a jednoznačně si zasloužíte naše uznání,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová.

Obnově kostela svatého Vavřince, jedné z mála dochovaných historických staveb v Chodově, se město věnuje už od roku 2006. V roce 2017 bylo dokončeno několik rozsáhlejších projektů, které se týkaly krypty, souboru maleb křížové cesty a kostelního zvonu. Mimořádná je hlavně komplexnost samotného přístupu k obnově památky, kdy se kromě restaurátorských a obnovovacích prací podařilo výrazně zvýšit zájem veřejnosti o místní historické dědictví.

Systematický průzkum a dokumentace historických krovů probíhá na měšťanských domech v centru Chebu díky iniciativě města a Národního památkového ústavu již od roku 2015. Doposud se podařilo na 90 domech zdokumentovat přes 130 krovových konstrukcí. V roce 2017 pak byla otevřena unikátní prohlídková trasa, díky níž se mohou návštěvníci seznámit s výsledky rozsáhlého průzkumu. O propagaci a popularizaci hodnot krovů se zasloužil Nadační fond Historický Cheb.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 9.11.2018 9:30