Úvodní strana > Krajské listy > Na mezinárodním pohřebišti u Jindřichovic vzniklo pietní místo

 Na mezinárodním pohřebišti u Jindřichovic vzniklo pietní místo

Pietní místo Jindřichovice
​Nové pietní místo na historickém pohřebišti u Jidřichovic na Sokolovsku se stalo důstojnou vzpomínkou na někdejší zajatecký tábor vzniklý v roce 1915. Areál vystavěly Lesy ČR společně s Karlovarským krajem jako poctu obětem války a připomínku 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. 


Zajateckým táborem v Jindřichovicích prošlo během 1. světové války na 40 tisíc lidí ze Srbska, RUska, Itálie a Černé Hory. Mnoho z nich zemřelo v zajetí na následky nemocí či podvýživy. Ještě začátkem tohoto roku se na zarostlém pozemku bývalého hřbitova ztrácely pod trávou a mechem pozůstatky mohyl a hrobů. Proto loni kraj připravil projektovou dokumentaci, od letošního dubna do října podnik Lesy České republiky na 7, 4 tisíce metrů čtverečních projekt zrealizovaly. „Obnova místa je vyjádřením naší úcty všem obětem války, zejména těm, jejichž životy skončily v krušnohorském zajateckém táboře,“ řekl Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky. 

A jak tedy místo vypadá dnes? Přesvědčit se o tom mohli představitelé Karlovarského kraje, Lesů ČR, zástupci ambasád jednotlivých zemí, starostové a další hosté během slavnostního požehnání areálu, kterého se ujali přítomní církevní hodnostáři. Celý bývalý hřbitov lemují dřevěné sloupy se stříškou. Vstupuje se do něj dvěma branami s kříži. Po povalových chodnících vede mezi původními kříži prohlídková trasa, která ctí původní rozvržení hřbitova a hrobových míst. Nechybí ani otevřená lesní kaple s čtyřjazyčným nápisem věnovaným památce zesnulých. Cestu lemují původní náhrobky. „Vybudovali jsme také dvě odpočinkové plochy s lavičkami a pultem s knihami. Zapsaná jsou v nich jména všech vojáků, kteří na hřbitově odpočívají,“ uvedl Miroslav Rozner, krajský ředitel podniku Lesy ČR.

Karlovarský kraj chce nyní ještě zlepšit dostupnost pietního místa pro veřejnost. „Vykoupili jsme pozemek pro budoucí parkoviště a budeme pokračovat v přípravách na výstavbu parkovacích míst. Chceme, aby si historii naší země a oběti 1. světové války mohlo připomenout co nejvíce občanů našeho kraje i návštěvníků z jiných částí republiky a ze zahraničí. Nechali jsme také zhotovit informační tabule u hřbitova a mauzolea v Jindřichovicích a další bude stát právě u parkoviště. Věřím, že se pietní místo stane důstojnou vzpomínkou na pohnutou minulost našeho státu,“ dodala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 23.10.2018 13:00