Úvodní strana > Krajské listy > S podporou kraje se podaří zpřístupnit věž hradu Neuberg

 S podporou kraje se podaří zpřístupnit věž hradu Neuberg

Věž
​Ačkoliv je Podhradí malá obec s téměř dvěma stovkami obyvatel, o to větší a bohatší má minulost. Na jejím území se nachází zámecky areál, který představuje komplex staveb vzniklých od 13. století do konce 19. století. Díky podpoře Karlovarského kraje už brzy budete moci navštívit dominantu této lokality, a sice mohutnou kamennou věž.

 
Kdysi sídlo pánů z Neubergu a honosné zámky šlechticů z rodu Zedtwitz připomínají již jen obvodové zdi. Nejstarší část celého areálu tvořil hrad Neuberg, z něhož zůstala zachována pouze 22 metrů vysoká okrouhlá kamenná věž. „V současné době je areál volně přístupný veřejnosti a je vyhledávaným místem pro turisty. Každoročně zde pořádáme oblíbené letní hradní slavnosti. Využíván je i občany z jiných měst ke konání svatebních obřadů,“ uvedla starostka obce Podhradí Kamila Červenková.

V roce 2012 si nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci k postupné obnově jednotlivých historických objektů, které se tyčí na vysoké skále nad Ašským potokem. V roce 2015 pak byla zahájena rekonstrukce mohutné věže, a to podle projektu Jana Vinaře ze společnosti MURUS, jež se specializuje na rekonstrukci a obnovu památek. S přispěním Karlovarského kraje dojde v letošním roce k vybudování vnějšího schodiště a tím i ke zpřístupnění celé věže veřejnosti.

„Věž je jednoznačně dominantou této lokality a zároveň je považována za ikonickou stavbu obce. Jsem proto moc ráda, že jsme na její obnovu mohli z rozpočtu Karlovarského kraje uvolnit celkem 425 tisíc korun. Všem, kteří se na záchraně této jedinečné památky podílejí, bych chtěla moc poděkovat. Věřím, že jejich nadšení a usilovná práce může být pro ostatní inspirací,“ dodala náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 8.8.2018 12:00