Úvodní strana > Krajské listy > Obecní úřady mohou omezit nakládání s povrchovými vodami

 Obecní úřady mohou omezit nakládání s povrchovými vodami

Potok
​Dlouhodobý nedostatek srážek a přetrvávající sucho způsobilo pokles hladin řek a dalších vodních zdrojů v Karlovarském kraji i v dalších částech země. Seznam vodních toků v našem regionu, kde v současné době dochází k významnému poklesu průtoku a hladiny vody, vydal státní podnik Povodí Ohře. Krajský úřad chce proto připomenout obecním úřadům, že v tomto období mohou upravit, omezit, popřípadě zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami.

​„Chtěli bychom upozornit obecní úřady, že v okamžiku, kdy to vyžaduje veřejný zájem, mohou na základě vodního zákona omezit na území obce takové činnosti, jako je mytí aut, zalévání zahrad, hřišť či napouštění bazénů vodou z postižených vodních toků. Stejně tak mohou obce či provozovatelé vodovodů doporučit občanům omezit tyto činnosti v případě nedostatku pitné vody, kterou lidé někdy čerpají do bazénů nebo na zalévání přímo z vodovodu,“ upřesnil krajský radní Karel Jakobec.

Vodní toky_postižené úseky dle POh.docSeznam  postižených úseků vodních toků vydaný státním podnikem Povodí Ohře je v tištěné podobě k dispozici na vodoprávním úřadě Krajského úřadu Karlovarského kraje (odbor životního prostředí a zemědělství).
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 2.8.2018 8:40