Úvodní strana > Krajské listy > V dotačním programu na protipovodňová opatření zbývají ještě peníze

 V dotačním programu na protipovodňová opatření zbývají ještě peníze

Peníze
​Karlovarský kraj má od února vyhlášený dotační program na realizaci opatření souvisejících s ochranou před povodněmi. O finanční prostředky, které jsou určeny na zpracování povodňových plánů a jejich digitalizaci, na výstražné a monitorovací systémy či na technická protipovodňová opatření, si prozatím zažádaly dvě obce. Rada kraje na svém posledním zasedání doporučila zastupitelstvu ke schválení podporu Velké Hleďsebi a Těšovicím. Žádosti o dotace lze předkládat až do 31. srpna.


„Na dotační program byla pro letošní rok z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněna částka 1 milion korun. V současnosti byly podány žádosti o dotaci v hodnotě téměř 400 tisíc korun. K rozdělení tedy zbývá ještě více než 600 tisíc korun. O finanční prostředky mohou žádat přednostně obce, fyzické osoby a právnické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků. Na projekt lze získat příspěvek ve výši až 80 procent uznatelných nákladů, maximálně však 250 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

První z podpořených obcí se nachází na území, které se v posledních letech stále častěji potýká s přívalovými dešti. Velkou Hleďsebí protéká přítok Kosového potoka a praxe ukazuje, že i v případě malých srážek dochází velmi brzy k nasycení nivy a rozlivům vody mimo koryto. Obec proto zažádala o dotaci na zhotovení digitálního povodňového plánu a zároveň ještě na dobudování rozhlasu a osazení hladinoměru. Ten monitoruje stav toku a o výšce hladiny informuje občany na speciálním webu. Při překročení mezních hodnot následně posílá varovné zprávy zástupcům obce.

Druhá obec, Těšovice, je poměrně pravidelně postihována menšími povodněmi. Po vybudování protipovodňového opatření v Sokolově, Královském Poříčí a sokolovské chemičce lze navíc předpokládat, že dojde k navýšení rozlivů vody a stoupne tak i možné ohrožení obce. Těšovice proto předložily žádost o dotaci na instalaci bezdrátového rozhlasu, který v případě potřeby bude obyvatele včas varovat a průběžně informovat o situaci na řece Ohři.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 27.7.2018 9:15