Úvodní strana > Krajské listy > ​Karlovarský kraj chystá prodloužení Cyklostezky Ohře

 ​Karlovarský kraj chystá prodloužení Cyklostezky Ohře

Cyklostezka
​Cyklisté, kteří hojně využívají oblíbenou páteřní cyklostezku, se v budoucnu dočkají jejího prodloužení směrem na severovýchod od Karlových Varů. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila pokračování přípravy 4,8 kilometru dlouhého úseku v chatové oblasti Všeborovice – Šemnice. Celkové výdaje na realizaci stavby jsou odhadovány na 26 milionů korun.


Úsek páteřní cyklostezky byl připravován k realizaci již v předchozím plánovacím období v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a také se schválenou Strategií cyklistiky v Karlovarském kraji.  „V minulých letech se však nepodařilo nalézt dostatek finančních prostředků na zahájení realizace stavby. Bohužel ani v současné době neexistuje žádný vhodný dotační titul, ze kterého bychom mohli čerpat potřebné peníze, a proto budeme muset využít prostředky přímo z krajského rozpočtu. Pro letošní rok jsme na tyto účely uvolnili 5 milionů korun,“ upřesnil krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky Josef Janů.

Pro akci bylo v roce 2012 vydáno pravomocné stavební povolení, jehož platnost byla prodloužena do prosince letošního roku. O zpracování projektové dokumentace se postará firma Pontika z Karlových Varů, s níž má Karlovarský kraj dlouholeté dobré zkušenosti. Na realizaci stavby včetně technického dozoru, odlesnění a geodetického vytyčení cyklostezky bude vyhlášeno zadávací řízení. „Pokud se nevyskytnou žádné problémy, předpokládáme, že by stavba úseku mezi Všeborovicemi a Šemnicí mohla být hotova do konce příštího roku. Věříme, že se stane impulsem pro obce a statutární město Karlovy Vary k urychlení příprav a realizaci dalších navazujících úseků páteřní cyklostezky,“ dodal Josef Janů.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 12.7.2018 10:45