Úvodní strana > Krajské listy > Posudek potvrdil špatný stav budovy bývalé keramické školy

 Posudek potvrdil špatný stav budovy bývalé keramické školy

Keramická škola
​Posudek vypracovaný v Kloknerově ústavu ČVUT na téma stavebně technického stavu budovy bývalé keramické školy v Karlových Varech hovoří jasně. Budova se nachází v tak špatném stavu, že by z ní při případé rekonstrukci museli stavebníci zachovat jen vnější "obal". Kraj nechal posudek vypracovat pro Ministerstvo kultury ČR, které bude na základě zjištění odborníků pokračovat v řízení o sejmutí památkové ochrany z tohoto objektu.

„V posudku se konstatuje to, co už bylo řečeno dříve, tedy že konstrukce budovy obsahuje minimum cementu, šetřilo se i na výstužné oceli a stropy jsou tak špatné, že by mohly zůstat v bytové části objektu ze všech maximálně dva. Odborný posudek jsme zaslali na Ministerstvo kultury ČR, které před časem přerušilo  řízení o sejmutí památkové ochrany a požadovalo podrobnější zpracování informací o stavu školy. Nyní, na základě nového komplexního posudku, může řízení opět pokračovat,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

O situaci ohledně budoucnosti objektu keramické školy chce s ministrem kultury Antonínem Staňkem hovořit také hejtmanka Jana Vildumetzová. „Budu chtít po panu ministrovi, aby bylo v této záležitosti rozhodnuto co nejdříve. Vedení školy zatím situaci i v provizorních prostorách zvládá, ale uvědomujeme si, že je to jen dočasné řešení. Proto potřebujeme mít stanovisko ministerstva kultury, abychom se mohli rozhodnout, co s budovou dál,“ upřesnila hejtmanka.

 Podle krajského radního je budoucích východisek několik. „Buď můžeme přistoupit k celkové rekonstrukci budovy, ale půjde o velmi nákladnou a časově náročnou přestavbu ve výši stovek milionů korun s tím, že z původní stavby se toho stejně moc nezachová. Nebo se můžeme přiklonit k racionálnějšímu  řešení, kterým je stavba nové budovy, buď na místě původní školy, nebo v jiné části města.  Je třeba říci, že škola další budovu urychleně potřebuje a mělo by jít o architektonicky  funkční prostor. K jakému závěru se přiklonit, to by nám mohlo doporučit právě ministerstvo kultury,“ dodal Jaroslav Bradáč.

Dřívější keramická škola, dnes Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, je také v centru pozornosti firem z oblasti keramického průmyslu a výroby porcelánu v regionu. Zástupci společností se sešli na jednání s představiteli kraje, kde deklarovali, že škola má jejich podporu a nadále chtějí, aby se v ní udržely obory, z nichž vycházejí kvalifikovaní absolventi právě do provozů v porcelánkách nebo zpracování kaolinu.
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 11.7.2018 9:45