Úvodní strana > Krajské listy > ​Kraj přispěje na drobné vodohospodářské stavby

 ​Kraj přispěje na drobné vodohospodářské stavby

Čistička
​Stejně jako v minulých letech i v tomto roce získají obce z našeho regionu dotace na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí. Pokud to schválí Zastupitelstvo Karlovarského kraje, rozdělí si mezi sebou více jak 10,5 milionu korun. Peníze budou využity na výstavbu či rekonstrukci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody a úpraven vod.


„Tento dotační titul byl zřízen za účelem podpory drobných vodohospodářských akcí v obcích do dvou tisíc obyvatel. Jedním z důvodů bylo i to, že tyto obce nemohou dosáhnout na podporu z evropských a národních zdrojů. V rámci dotačních programů jsou totiž preferovány daleko rozsáhlejší projekty ve větších obcích,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

O podporu letos projevilo zájem devět žadatelů, přičemž příspěvek nakonec získá sedm z nich. Jeden vzal žádost zpět a druhý nesplnil podmínky dotačního programu. S přispěním Karlovarského kraje dojde například k vybudování čistírny odpadních vod a kanalizační stoky v Černavě. Cílem je zajistit čištění odpadních vod z domácností rodinných domů a z hostince v Rájci. Dalším z podpořených projektů je například výměna vodovodního řadu v Krásně. Stávající vodovodní potrubí je za hranicí své životnosti a v posledních letech je zde zaznamenáno mnoho poruch. Výměna potrubí povede ke zlepšení kvality pitné vody a eliminaci nákladů na jeho opravy.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 22.5.2018 11:00