Úvodní strana > Krajské listy > Kraj dostal dotaci na novou lávku v Mostově

 Kraj dostal dotaci na novou lávku v Mostově

Lávka Mostov
​Lávka v Mostově u Odravy na trase páteřní cyklostezky podél Ohře byla dlouho uzavřená a cyklisté museli část cesty jet po frekventované silnici. Kraj po dohodě s vedením obce Odrava lávku převzal do svého vlastnictví a okamžitě provedl úpravy potřebné k co nejrychlešímu otevření lávky s tím, že následně postaví novou. Na zbudování nové mostní konstrukce se mu nyní podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Původní chátrající lávku kraj nechal posoudit z bezpečnostního hlediska a po opravách ji dnes už opět užívají cyklisté i chodci. „Zároveň jsme zadali přípravu projektové dokumentace na novou lávku a požádali jsme o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V současnosti už máme potvrzeno, že kraj na výstavbu lávky dostane dotaci 7, 5 milionu korun. Předpokládáme, že celkové náklady se budou pohybovat do 12 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. 

Nová lávka je navržena jako visutá ocelová konstrukce s pylony tvaru A. Délka přemostění je 64,9 metru, šířka 2,5 metru. „Původní lávku necháme demontovat a pilíře zasazené v korytě řeky Ohře se kompletně odstraní, aby se zlepšil průtok vody. Je to i požadavek podniku Povodí Ohře pro případ intenzivních srážek a hrozící povodně,“ dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jan Lichtneger. Kraj tak úspěšně do
táhne do konce záměr nabídnout cyklistům i pěším z Mostova, Odravy a okolí bezpečnou cestu přes řeku.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 17.5.2018 13:50