Úvodní strana > Krajské listy > ​Karlovarský kraj opět podpoří včelaře

 ​Karlovarský kraj opět podpoří včelaře

Včely
​Včelaři z našeho regionu opět získají dotace na pořízení základního vybavení a modernizaci úlů. Pro letošní rok bylo z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství vyčleněno 1,4 milionu korun. Podáno bylo celkem 140 žádostí.


O dotace, které jsou poskytovány za účelem stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a zlepšení opylovací služby rostlin, je dlouhodobě velký zájem. „Z celkových 140 žádostí bylo Radě Karlovarského kraje doporučeno ke schválení 100 žádostí. V 17 případech nebyly dodrženy stanovené podmínky a zbylých 23 žádostí nemohlo být podpořeno z důvodu vyčerpání finančního limitu dotačního programu, přestože byly po formální stránce správné. Celkem bude mezi včelaře rozděleno 1 398 000 korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

O dotaci v maximální výši 14 tisíc korun mohli žádat včelaři starší 18 let s trvalým pobytem v našem regionu. Dotace byla poskytnuta pouze za předpokladu, že se žadatel písemně zavázal vykonávat včelařství po dobu nejméně 5 let na území Karlovarského kraje ode dne poskytnutí dotace. Obdržené finanční prostředky včelaři využijí na pořízení základního vybavení, jako jsou úly, rámky či voskové a plastové mezistěny, a také na nákup včelstva nebo včelích oddělků z registrovaných či šlechtitelských chovů.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 14.5.2018 9:55