Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj bude mít samostatné pracoviště památkového ústavu

 Karlovarský kraj bude mít samostatné pracoviště památkového ústavu

zřízení památkového ústavu v Lokti
Nové pracoviště památkového ústavu s veškerými kompetencemi vznikne v lednu příštího roku v Lokti. V Karlovarském kraji bylo dosud pouze detašované pracoviště Památkového ústavu v Plzni s omezeným počtem pracovníků i působností.

„Přítomnost krajského pracoviště je velmi důležitá pro samotné památky i kraj,“ zhodnotil přínos zřízení nového pracoviště hejtman Josef Pavel. „Prioritou kraje je cestovní ruch a bez zrekonstruovaných a přístupných  památek nelze do kraje lákat turisty,“ dodává náměstek Jiří Behenský. Loketský památkový ústav vznikne částečnou delimitací od svého mateřského pracoviště v Plzni. Povede ho současný vedoucí detašovaného pracoviště Roman Procházka. Jeho úkolem je do konce roku zajistit hladký rozběh nového subjektu po stránce finanční i personální. Pracoviště bude mít 63 zaměstnanců, včetně těch, kteří pracují přímo na památkových objektech v Bečově, Kynžvartu a Valči.

Samostatné krajské pracoviště bude dostupnější  pro veřejnost. Snazší by měla být rovněž  komunikace při řešení záležitostí souvisejících s památkovou ochranou. Mohou se tak například zkrátit termíny pro vyjádření památkářů ke stavebním povolením. Ty jsou dány ze zákona limitem 30 dní, ale často jsou překračovány.

Památkový ústav v Lokti bude mít k dispozici dvě budovy v Kostelní ulici. V jedné už má detašované pracoviště, druhou koupil a nyní pokračuje její rekonstrukce. Bude stát přibližně 1,8 milionu korun. Na přípravu nového samostatného památkového pracoviště přispěje i  Karlovarský kraj. „Stojíme na prahu otevření nového pracoviště památkového ústavu  v Lokti. Zprovoznění každého pracoviště s sebou nese náklady. Proto jdeme naproti této iniciativě a poskytneme půl milionu korun,“ upřesnil hejtman Pavel.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 18.5.2006 0:00