Úvodní strana > Krajské listy > Kraj rozdělí dotace z Programu obnovy venkova

 Kraj rozdělí dotace z Programu obnovy venkova

Program obnovy venkova
​I v letošním roce mohly obce z našeho regionu žádat o podporu v rámci Programu obnovy venkova. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení dotací ve výši téměř 20 milionů korun. Peníze žadatelé využijí na opravy a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, veřejných prostranství, místních komunikací či na činnost manažerů mikroregionů. 


 „Prakticky všechny obce z našeho kraje se přihlásily, některé i s více projekty. Nejvíce žádostí se týká oprav místních komunikací, finanční prostředky ale mohou získat například i na úpravy prostranství před kulturními domy nebo na opravy hřbitovních zdí. Jde o velmi smysluplné využití těchto peněz. Když se vracím ze svých návštěv v obcích, vždy říkám krajským radním, ať se inspirují, co všechno za tyto finance starostové dokázali vybudovat,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová během včerejší tiskové konference.

O dotace v Programu obnovy venkova mohly kromě obcí žádat ještě mikroregiony, spolky, nadace nebo hospodářské komory. Celkem bylo předloženo 111 žádostí za více jak 31 milionů korun. Z důvodu nezpůsobilosti žadatelů byly nakonec z hodnocení vyřazeny pouze 2 projektové žádosti. Pokud rozdělení dotací schválí ještě Zastupitelstvo Karlovarského kraje, podpořena bude například obnova veřejného osvětlení v Ovesných Kladrubech a Horní Blatné, rekonstrukce kulturního sálu v Okrouhlé, oprava chodníků v Perninku nebo vybudování volnočasového areálu na Přebuzi. Podrobné informace o dotačním programu naleznete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 25.4.2018 12:50