Úvodní strana > Krajské listy > Královská mincovna v Jáchymově zve na zajímavou přednášku

 Královská mincovna v Jáchymově zve na zajímavou přednášku

Zaniklá sídla
​Do Královské mincovny v Jáchymově můžete zavítat na přednášku Zdeňka Kučery z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve které vás seznámí se zaniklými sídly v pohraničí a proměnami kulturní krajiny v 2. polovině 20. století. Akce se uskuteční v sobotu 17. února od 17 hodin.


Ve 2. polovině 20. století se v českém pohraničí významně proměnil způsob života obyvatel, charakter osídlení, ráz a způsob využívání krajiny. Součástí těchto změn byl i zánik více než 2 tisíců sídel. Nejedná se však o místa zcela opuštěná a zapomenutá, ba naopak. Stávají se součástí procesu utváření místního dědictví a identit. Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze představí posluchačům vývoj samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významu těchto lokalit. Bližší informace o přednášce najdete na internetových stránkách Muzea Karlovy Vary.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 14.2.2018 9:15