Úvodní strana > Krajské listy > Poutní areál v Chlumu Svaté Maří patří mezi nové národní kulturní památky

 Poutní areál v Chlumu Svaté Maří patří mezi nové národní kulturní památky

Chlum Svaté Maří
​Vláda ČR schválila návrh ministerstva kultury na prohlášení nových nemovitých národních kulturních památek. Jedná se celkem o 19 pamětihodností, především významných poutních míst. Svého zástupce má mezi nimi také Karlovarský kraj.„Velmi vítám, že mezi devatenácti vládou schválenými nemovitými národními kulturními památkami je také jedna z území Karlovarského kraje, a sice Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény. Návrh ministerstva kultury​ se tentokrát soustředil především na památky církevního charakteru, které mají mimořádnou památkovou hodnotu. Díky prohlášení za národní kulturní památku se otevírají lepší možnosti získat dotaci na obnovu těchto staveb, ať už z národních nebo evropských programů,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová.

Kromě posuzování mimořádných uměleckých a historických hodnot je při výběru kladen důraz i na to, aby tyto kulturní památky byly v obecném povědomí chápány skutečně jako národní památky, které významným způsobem přispěly k evropským dějinám, popřípadě měly vztah k osobnostem světového významu. „Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařazovat do souboru národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Ilja Šmíd.


V současné době má ČR přes 300 národních kulturních památek. Nejpočetnější skupinu tvoří nemovitosti - dřívější šlechtická sídla a církevní stavby, postupně jsou prohlašovány také objekty lidové architektury i unikátní technické památky. Na území našeho regionu bylo dosud celkem 15 národních kulturních památek. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 31.1.2018 14:20