Úvodní strana > Krajské listy > Zítra budou lidé volit svého prezidenta

 Zítra budou lidé volit svého prezidenta

Volby
​Občany České republiky čeká historicky druhá přímá volba prezidenta. Nebuďte proto lhostejní k dění v naší zemi a přijďte i vy podpořit svého kandidáta. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky by již měli mít všichni voliči ve svých schránkách. V případě, že jste je nedostali, můžete si je vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nezapomeňte si proto s sebou vzít doklad, kterým prokážete svou totožnost a státní občanství (platný občanský průkaz nebo pas). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do předem vyhrazeného prostoru. Následně vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené a nejsou vloženy do úřední obálky. O neplatný způsob hlasování jde i v případě, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, proběhne druhé kolo volby prezidenta. To by se mělo uskutečnit ve dnech 26. a 27. ledna. Více informací najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 11.1.2018 10:30