Úvodní strana > Krajské listy > Kraj pravidelně kontroluje stav mostů a lávek

 Kraj pravidelně kontroluje stav mostů a lávek

Most Poutnov
​Karlovarský kraj má ve své správě celkem 472 mostů a propustků na silnicích II. a III. tříd a na Cyklostezce Ohře. Krajská správa a údržba silnic pravidelně monitoruje jejich stav a navrhuje potřebné opravy. V letošním roce silničáři opravili 20 mostů v nákladu přibližně 6 milionů korun.„Mosty, které se nacházejí v tom nejhorším stavu, jsou zařazeny v plánu oprav. Pokud nastane případ, že se během roku zhorší stav jiného mostu, necháme provést opravu přednostně. I pro příští rok plánujeme další opravy, budou se týkat jedenácti mostů a vyčlenili jsme na ně 11 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Stav mostů se klasifikuje od 1 – do 7, kdy „1“ znamená bezvadný stav a „7“ havarijní stav. Sedmičkou je klasifikován jeden most, který je nyní zavřený. „Jedná se o lávku na cyklostezce v Mostově, kterou jsme převzali do majetku v listopadu 2017 od obce Odrava.  Na lávce jsme už zahájili opravy, abychom ji zprovoznili pro cyklisty na jaře 2018. V plánu do budoucna je tuto lávku nahradit novou konstrukcí, na kterou již máme vydané platné stavební povolení,“ dodal Martin Hurajčík.

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic​ Jana Lichtnegera  zařadili krajští silničáři dále do stavu klasifikovaného šestkou celkem celkem 5 mostů, které se budou rekonstruovat podle plánu oprav a do doby rekonstrukce se na nich provádějí častější kontroly. Celkem 30 mostů je ve stavu 5 a zbývajících 435 mostů na škále od 1 do 4. Žádný další most ve správě Karlovarského kraje není natolik poškozený, aby bylo nutné jej v současnosti uzavřít.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 12.12.2017 11:15