Úvodní strana > Krajské listy > Spolupráce výzkumných organizací a firem přináší výsledky

 Spolupráce výzkumných organizací a firem přináší výsledky

Setkání
​Díky kvalitní spolupráci firem v Karlovarském kraji s univerzitami či výzkumnými institucemi dochází k inovaci výrobků, daří se zvyšovat jejich kvalitu i šetřit náklady. Nejen o tom se hovořilo na společném setkání zástupců výzkumných organizací, inovativních firem, veřejné správy a dalších institucí. Akce se uskutečnila koncem listopadu v Podnikatelském inkubátoru Kanov v Karlových Varech.


Ačkoliv Karlovarský kraj disponuje zdaleka nejmenší výzkumnou základnou na úrovni České republiky, nárůst výzkumných a vývojových aktivit je značný, což dokazuje i velký zájem o akci „REGIONEM ZA VÝZKUMEM“, kterou uspořádala Karlovarská agentura rozvoje podnikání a regionální kancelář pro Karlovarský kraj CzechInvest.

V rámci dopolední části, jež byla zaměřena na inovace ve firmách a transfer technologií, byli účastníci informováni o možnostech podpory výzkumu, vývoje a inovací v rámci aktivit agentury CzechIvest a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ve vztahu k aktuálně diskutovaným tématům byl představen program RE:START, jehož cílem je pomoci strukturálně postiženým regionům nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových oblastech. Představeny byly i dotační možnosti Technologické agentury ČR, zejména speciálně připravované výzvy na podporu spolupráce výzkumného a firemního sektoru, které budou vyhlášené pouze pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Oživením dopoledního bloku přednášek byla panelová diskuse složená ze zástupců firem BONNEL TECHNOLOGIE, Ept connector a výzkumných organizací Regionální technologický institut, Regionální inovační centrum elektrotechniky a COMTES FHT – soukromé výzkumné centrum. Hovořilo se převážně o konkrétních výsledcích společné práce podpořené v rámci dotačního titulu Inovační vouchery Karlovarského kraje. Představené projekty byly velmi pozitivně vnímány, a to především z důvodu ukázky praktického přikladu dobře nastavené spolupráce firem a výzkumných řešitelských týmů.

Odpolední část se nesla v duchu tradičních průmyslových oborů. Z úst kreativců, designových i marketingových specialistů zaznívaly příklady dobré praxe propojení designu a průmyslové výroby. Diskuse byla natolik inspirativní, že přinesla informace o vzájemných potřebách a navázání nových kontaktů. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata lze zařadit především nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní náročnost podnikání a finanční podpory dotačních titulů, nízké povědomí o úspěšných firmách a nutnost větší spolupráce v aplikační sféře.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 7.12.2017 13:00