Úvodní strana > Krajské listy > Všechny tři nemocnice Karlovarského kraje vytvořily za prvních devět měsíců roku 2004 zisk

 Všechny tři nemocnice Karlovarského kraje vytvořily za prvních devět měsíců roku 2004 zisk

Jiří Mutinský, krajský radní pro oblast zdravotnictví
Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice Sokolov a Nemocnice Cheb, které patří Karlovarskému kraji, vytvořily za prvních devět měsíců letošního roku účetní zisk v celkové výši kolem 86 milionů korun.

Do účetního zisku ale nebylo započítáno nájemné, které kraj pro letošek stanovil nemocnicím za pronájem movitého a nemovitého majetku. Tato částka bude nemocnicím odečtena při roční uzávěrce a ovlivní tak konečný výsledek hospodaření,“ informuje krajský radní Jiří Mutinský.

Nemocnice Karlovy Vary vykázala od ledna do konce září 2004 účetní zisk ve výši přibližně 35 milionů korun. Ve srovnání s pololetím došlo k jeho snížení asi o 3 miliony korun. Pokles ve třetím čtvrtletí ovlinil částečný pokles výkonů vzhledem k probíhajícící přestavbě pavilonu chirurgických oborů a zvýšení některých nákladů.Nemocnice Sokolov dosáhla zisku zhruba 45 milionů korun. Oproti pololetí svůj zisk zvýšila o 29 milionů korun.Účetní zisk Nemocnice Cheb ve výši zhruba 6 milionů korun byl vytvořen během prvního pololetí 2004 a do konce třetího čtvrtletí zůstal na této úrovni.

Výsledky hospodaření krajských nemocnic sice vypadají optimisticky, ale velké problémy představují hotové peníze. Ty nemocnicím chybí vzhledem k neustále se zpožďujícím platbám od zdravotních pojišťoven. Přitom se nezdá, že by se tato situace měla zlepšovat. Nedostatek finanční hotovosti bude největším problém nemocnic také v příštím roce. Přesto se jim vcelku daří plnit závazky vůči dodavatelům a pohledávky nemocnic ve všech třech případech převyšují jejich závazky,“ doplňuje Mutinský.

V současné době představují pohledávky Nemocnice Karlovy Vary asi 59 milionů a závazky zhruba 39 milionů korun. Nemocnice Sokolov má pohledávky vůči různým subjektům více než 59 milionů a závazky přibližně 39 milionů korun. Nemocnice Cheb eviduje pohledávky ve výši 24,5 milionu a závazky ve výši asi 22 milionů korun. Nemocnice nemají dostatek finančních prostředků na investice. Jediným zdrojem jsou pro ně v současné době odpisy. Jejich celková roční výše představuje u všech tří nemocnic asi 80 milionů korun. Odpisy ale nestačí ani na prostou reprodukci. Budeme proto muset přijmout v příštím roce nějaké strategické rozhodnutí v investiční oblasti,“ vysvětluje radní Jiří Mutinský a dodává: „Předpokládáme, že po vyhodnocení výsledků celého roku 2004 vykáže sokolovská nemocnice mírný zisk ve výši kolem 1 milionu korun.

Nemocnice chebská a karlovarská pak neklesnou do ztráty. S hospodařením nemocnic je přesto kraj vcelku spokojen. Hospodaření nemocnic se zlepšilo poté, co byly letos krajem přeměněny ve společnosti s ručením omezeným. Dluhy nemocnic z minulosti zůstaly na bývalých příspěvkových organizacích.“

Nemocnice Karlovy Vary
Nemocnice Sokolov
Nemocnice Cheb

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 17.12.2004 0:00