Úvodní strana > Krajské listy > ​Karlovarský kraj navštívil německý velvyslanec

 ​Karlovarský kraj navštívil německý velvyslanec

Přijetí návštěvy
​Velvyslanec Spolkové republiky Německo Christoph Israng přijel na pracovní návštěvu do našeho regionu. Na krajském úřadě jej přivítal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč. Během setkání spolu hovořili o systému vzdělávání, o výuce německého jazyka na našich školách i nedostatku učitelů, kteří by jej vyučovali.


Podpis do kronikyHned v úvodu poděkoval Christoph Israng, jenž je ve funkci velvyslance od srpna letošního roku, za přijetí. Do našeho kraje zavítal podruhé, poprvé tu byl na jaře, kdy zde jednal o rozvoji dopravní infrastruktury. Hlavním tématem společného rozhoru bylo regionální školství. Radní velvyslance seznámil s připravovanou úpravou oborové struktury na našich školách a s těžkostmi, které jí provázejí. Diskutovali o duálním systému odborného vzdělávání, jenž se osvědčil v mnoha evropských zemích, a o upadajícím zájmu o studium učňovských oborů. „S tímto problémem se potýkáme i v Německu. Technické vzdělání u nás nemá takové společenské uznání a odborné pracovní síly nám v této oblasti chybí,“ uvedl Christoph Israng.

Poté se řeč stočila k výuce cizího jazyka na základních školách. Žáci se u nás učí dva cizí jazyky. Nejpozději ve třetím ročníku začínají se studiem prvního jazyka a k němu si pak v osmé třídě přibírají ještě další. Největší zájem je o angličtinu, druhým jazykem, který si pak nejčastěji volí, bývá němčina a následuje ruština. „Shodou okolností jsme se zrovna na minulé poradě s řediteli škol bavili o tom, že poklesl zájem o výuku německého jazyka a že vůbec nevědí proč. Velký přínos vidím například v přeshraničním partnerství škol, což se nám osvědčilo i ve Skalné. Žáci z obou zemí se pravidelně setkávají, čímž se zvyšuje zájem o studium němčiny,“ podotkl Jaroslav Bradáč.

Problémem, se kterým se však potýká nejedna škola v regionu, je personální zajištění výuky německého jazyka. „Trápí nás zejména nedostatek mladých učitelů. Protože pokud někdo umí dobře německy, nachází uplatnění přímo za hranicemi, kde je daleko lépe finančně ohodnocen. Platy učitelů ještě zdaleka neodpovídají tomu, co by měli dostávat. I přes nedávné navýšení jsou stále velmi nízké,“ dodal Jaroslav Bradáč.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 29.11.2017 11:30