Úvodní strana > Krajské listy > Kraj vyzývá majitele rodinných domů k předkládání žádostí o kotlíkové dotace

 Kraj vyzývá majitele rodinných domů k předkládání žádostí o kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace
​Koncem srpna Karlovarský kraj spustil v pořadí již druhou vlnu kotlíkových dotací, díky níž mohou majitelé rodinných domů získat více než 64 milionů korun na výměnu starých neekologických kotlů za nové. Upozorňujeme případné zájemce, že alokace dotačního programu nebyla doposud vyčerpána. K rozdělení zbývá ještě minimálně 22 milionů korun, což vystačí k uspokojení dalších přibližně 220 žádostí.

„Žadatelé, kteří se dosud nerozhodli, zdali se do programu zapojí, mají stále vysokou šanci na získání dotace. K dnešnímu dni evidujeme 464 podaných elektronických žádostí, z čehož je 393 kompletních a způsobilých k hodnocení. V případě, že by byly všechny úspěšné, z dotačního programu by bylo vyčerpáno zhruba 42 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Dalibor Blažek.

Denně je prostřednictvím elektronického formuláře podáno okolo 5 žádostí, přičemž jejich příjem probíhá až do 29. března 2019.  Karlovarský kraj ovšem doporučuje s podáním žádosti neotálet, a to i přesto, že započala topná sezona. Právě v této době lze žádost zúřadovat a poté může žadatel již bez prodlení zrealizovat výměnu starého kotle. Dotace se pohybují ve výši 75 až 120 tisíc korun, a to dle typu nově pořízeného zdroje vytápění.

O kotlíkové dotace mohou žádat pouze ti majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel se řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Žadatelé mohou měnit stávající kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním, nebo s automatickým přikládáním, nebo za tepelné čerpadlo. Podrobná pravidla dotačního programu včetně všech potřebných dokumentů jsou zveřejněna na elektronické úřední desce Karlovarského kraje a  na jeho internetových stránkách. Veškeré dotazy jsou také připraveni zodpovědět níže uvedení úředníci z oddělení grantových schémat krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace.

Kamila Caháková, tel.: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová, tel.: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda, tel.: 354 222 487, e-mail: mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Petra Našová, tel.: 354 222 268, e-mail: petra.nasova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková, tel.: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz
Václav Boháč, tel.: 354 222 569, e-mail: vaclav.bohac@kr-karlovarsky.cz
Michal Mottl, tel.: 354 222 263, e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 12.10.2017 9:15