Úvodní strana > Krajské listy > Kraj vyhlásil výsledky Ligy odpadů a dalších soutěží v třídění

 Kraj vyhlásil výsledky Ligy odpadů a dalších soutěží v třídění

Liga odpadů
​Karlovarský kraj vyhlásil vítěze celoroční soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu s názvem Liga odpadů, dále soutěže obcí ve sběru drobného elektra s názvem EZ - Liga a soutěže obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů za rok 2016.


Dárkové šeky a diplomy předali starostům a zástupcům obcí na hradě Seeberg hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a krajský radní pro oblast životního prostředí Karel Jakobec.„Karlovarský kraj se snaží podporovat třídění odpadů a napomáhat osvětě v této oblasti. Velkou práci ale v tomto ohledu odvádějí především starostové ve městech a obcích, protože motivují naše občany ke stále lepším výsledkům v třídění odpadů a neustále zlepšují hospodaření a systémy nakládání s odpady,“ zdůraznila hejtmanka Jana Vildumetzová během slavnostního vyhlášení výsledků.
  
Ve všech třech soutěžích se hodnotily obce ve dvou kategoriích - obce do 1000 obyvatel včetně a obce nad 1000 obyvatel. „Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce, které mají se společností EKO – KOM, a. s., Asekol, a.s. a ELEKTROWIN, a.s., uzavřenou smlouvu o zpětném odběru,“ vysvětlil krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiku Karel Jakobec.

Karlovarský kraj s těmito společnostmi spolupracuje už řadu let a díky podpoře v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro občany a obce našeho kraje se daří postupně zlepšovat třídění odpadů v Karlovarském kraji. 

Výsledky soutěží:
Liga odpadů – EKO – KOM

Obce s počtem obyvatel do 1 000 za rok 2016 
Pořadí           odměna:
1 Město Boží Dar           60.000,- Kč
2 Obec Poustka             30.000,- Kč
3 Obec Tuřany   10.000,- Kč

Obce s počtem obyvatel nad 1 000 za rok 2016 
Pořadí     odměna:
1 Město Františkovy Lázně    60.000,- Kč  
2 Obec Velká Hleďsebe         30.000,- Kč  
3 Obec Merklín     10.000,- Kč

EZ – Liga – Asekol, a.s.

Obce s počtem obyvatel do 1 000 za rok 2016 
Pořadí Množství / 1 obyvatel odměna:
1 Obec Šemnice 3,116 kg/obyv. 15.000,- Kč
2 Město Boží Dar           2,517 kg/obyv. 10.000,- Kč
3 Obec Andělská Hora 2,144 kg/obyv.  5.000,- Kč

Obce s počtem obyvatel nad 1 000 za rok 2016 
Pořadí Množství / 1 obyvatel odměna:
1 Město Jáchymov 3,820 kg/obyv. 15.000,- Kč
2 Město Ostrov 2,996 kg/obyv. 10.000,- Kč
3 Město Mariánské Lázně 2,954 kg/obyv.  5.000,- Kč

Soutěž obcí – ELEKTROWIN, a.s.

Obce s počtem obyvatel do 1 000 za rok 2016 
Pořadí Množství / 1 obyvatel odměna:
1 Obec Tatrovice  17,75 kg/obyv. 15.000,- Kč
2 Obec Poustka   8,09 kg/obyv. 10.000,- Kč
3 Obec Okrouhlá    7,83 kg/obyv.   5.000,- Kč

Obce s počtem obyvatel nad 1 000 za rok 2016 

Pořadí Množství / 1obyvatel odměna:
1 Obec Velká Hleďsebe 9,73 kg/obyv. 15.000,- Kč
2 Obec Vintířov         5,07 kg/obyv. 10.000,- Kč
3 Obec Lomnice         4,94 kg/obyv.  5.000,- Kč
                                           


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 21.9.2017 17:00