Úvodní strana > Krajské listy > ​​Kraj chystá pro pracovníky v sociálních službách náborové příspěvky

 ​​Kraj chystá pro pracovníky v sociálních službách náborové příspěvky

Náborové příspěvky
​Krajské příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Pomoci by nyní měly náborové příspěvky pro pracovníky v přímé obslužné péči a všeobecné sestry. Pravidla pro přidělování příspěvků ještě ale musí schválit Zastupitelstvo Karlovarského kraje.


Na trhu práce je v současné době nedostatek pracovníků pro přímou obslužnou péči, tak i všeobecných sester. Dle zpracované analýzy platových poměrů v příspěvkových organizacích Karlovarského kraje se navíc platy mnohdy pohybují i pod celostátním průměrem. Kvalifikovaní zaměstnanci odcházejí za vyššími výdělky do jiných zařízení, často i mimo specializovaný obor. V důsledku toho dochází k přetěžování stávajícího personálu.

„Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit kvalitní péči o klienty s dostatečným množstvím kvalifikovaného personálu, rozhodli jsme se situaci řešit formou náborového příspěvku. Každý nový pracovník v přímé obslužné péči získá 35 tisíc korun a každá všeobecná sestra 55 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Náborový příspěvek bude vyplácen na základě smlouvy uzavřené mezi příslušnou příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a fyzickou osobou. Podmínkou pro vyplacení náborového příspěvku je předpoklad setrvání pracovníka v pracovním poměru u poskytovatele, se kterým příjemce uzavřel smlouvu, minimálně 2 roky při plném pracovním úvazku. V případě nižšího pracovního úvazku se příspěvek poměrově krátí. Podrobná pravidla budou po schválení uveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 9.8.2017 10:15