Úvodní strana > Krajské listy > Chebská nemocnice má nový terapeutický rentgen

 Chebská nemocnice má nový terapeutický rentgen

Rentgen
Zařízení, které slouží k nenádorové terapii, nahradí již zastaralý a opotřebovaný přístroj. Ročně by zde mělo absolvovat léčbu kolem 300 pacientů z celého Karlovarského kraje. Rentgen pořídila Nemocnice v Chebu díky dotaci z evropských fondů.


​Samotné náklady na zakoupení přístroje činily necelých 10 milionů korun a dalších několik set tisíc si vyžádaly stavební úpravy vlastní ozařovny a instalace rentgenu v pavilonu C Nemocnice v Chebu. Dosavadní rentgen používaný chebskými lékaři pocházel z roku 1969 a po 44 letech provozu již nedokázal plnit současné požadavky na tato zařízení. Nový přístroj je přesnější, efektivnější a měl by mít i výrazně vyšší provozní spolehlivost.

Rentgen bude pomáhat především pacientům s artrózou nebo s takzvanou ostruhou, u kterých selhala konvenční léčba. Cílem nenádorové radioterapie je úleva od obtíží způsobených nezhoubným onemocněním, eventuálně zabránění zhoršení funkce postiženého orgánu po vyčerpání všech ostatních standardních léčebných metod.

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 17.7.2017 10:00