Úvodní strana > Krajské listy > Sportovní oddíly by mohly získat od kraje bezúročné zápůjčky

 Sportovní oddíly by mohly získat od kraje bezúročné zápůjčky

Sport dětí
​Řada sportovních svazů, organizací a oddílů se v Karlovarském kraji i v celé ČR potýká s finančními problémy. Způsobila je závažná dotační kauza na ministerstvu školství, které následně pozastavilo vyplácení peněz z některých dotačních programů. Kluby se tak dostaly do existenční krize. Karlovarský i některé další kraje se proto rozhodly nabídnout sportovním svazům a klubům bezúročné zápůjčky na vymezenou dobu, než dostanou přidělené dotace.


„Karlovarský kraj má zájem na tom, aby činnost sportovních organizací v regionu nebyla událostmi na ministerstvu školství nepříznivě ovlivněna a aby nedošlo k útlumu jejich aktivit. Oddíly vychovávají malé sportovce a mohlo by se stát, že když se na čas přeruší jejich činnost, děti už se ke sportu nevrátí a to by byla velká škoda,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Oslovila proto dopisem předsedu Karlovarské krajské organizace České unie sportu (ČUS) Jaroslava Lebedu a požádala jej
, aby ji informoval o počtu sportovních organizací a spolků, které by o bezúročnou zápůjčku měly zájem. „Můžeme nabídnout bezúročnou zápůjčku podle zákona o krajích. Buď půjde o zápůjčku do 200 tisíc korun a při splatnosti do 18 měsíců o jejím poskytnutí rozhodne Rada kraje, nebo při vyšší částce a splatnosti na delší dobu rozhodnou krajští zastupitelé. Věřím, že zápůjčky by mohly sportovním oddílům pomoci překlenout období, než obdrží finanční prostředky z ministerstva školství,“ vysvětlila hejtmanka.

Zástupci Karlovarské krajské organizace ČUS by na základě dopisu měli zmapovat přesný počet klubů, které zápůjčku budou chtít. Podmínkou půjčky je to, že žadatelům dosud nebyla uhrazena dotace z příslušného programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Měli by také uvést, o jakou výši zápůjčky by případně žádali a v jaké lhůtě by ji mohli uhradit. Poté budou o zápůjčkách rozhodovat krajští radní, případně zastupitelé.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.7.2017 8:20