Úvodní strana > Krajské listy > Kraje podepsaly spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí

 Kraje podepsaly spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí

Memorandum krajů s ministerstvem zahraničních věcí
​Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová podepsali v Praze Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR. AKci byli přítomni i hejtmanka a hejtman Středočeského a Pardubického kraje.

„Spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jednotlivými kraji zatím nevymezoval žádný dokument. Často se uskutečňovala roztříštěně a nedokázali jsme využít všechny možnosti, hlavně v oblasti výměny informací. To by se teď mělo změnit,“ řekl k podpisu memoranda ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.


Cíle podepsaného dokumentu jsou zejména: podpora českým regionálním podnikatelským subjektům a jejich obchodně ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech; zviditelnění prezentace ekonomického potenciálu jednotlivých krajů v zahraničí, posílení spolupráce při zahraničních pracovních cestách vedení krajů a aktivní výměna informací a zkušeností mezi ministerstvem zahraničí, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a jednotlivými kraji ČR.

„Jménem všech hejtmanů velice vítám, že se nám podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a věřím, že bude přínosem pro obě strany, tedy pro kraje i pro stát. Díky podpisu memoranda by mělo dojít ke koordinovanému přenosu informací směrem od ministerstva ke krajům a zpět, což bylo velmi zapotřebí. Jednotlivé regiony uzavřely partnerství s různými státy nebo oblastmi v Evropě i po celém světě. V případě, že hejtmani či další zástupci krajů cestují do svých partnerských zemí, nutně potřebují znát stanovisko státu ohledně zahraniční politiky, ekonomických a kulturních vazeb. Proto budou na krajské úrovni fungovat regionální „velvyslanci“, kteří budou mít klíčovou roli v komunikaci s ministerstvem. Kraje mohou mít také své zástupce ve státních misích do zahraničí, což je mnohem efektivnější, než vypravovat samostatné krajské delegace. My zase samozřejmě vyjdeme ministerstvu zahraničí vstříc v případech, když by bylo nutné řešit mezinárodní vztahy ve spolupráci s některým z regionů,“ řekla předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Jsem ráda, že memorandum o spolupráci vzniklo, protože každá, byť sebemenší pomoc živnostníkům, menším i středním podnikatelům je prospěšná. Může znamenat růst tržeb, navyšování mezd, snižování nezaměstnanosti a tedy celkový ekonomický růst krajů i  celé České republiky,“ dodala hetmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a zároveň předsedkyně Komise Rady Asociace krajů ČR pro zahraniční spolupráci.

Memorandum přispěje k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst v jednotlivých krajích – ať již pomocí rozvoje exportního potenciálů českých firem, možným hledáním zahraničních investorů, případně i podporou turistického ruchu.

Za stránku zodpovídá: Michaela Vrbová
Datum vydání: 19.6.2017 10:40