Úvodní strana > Krajské listy > Ministr životního prostředí navštívil Karlovarský kraj

 Ministr životního prostředí navštívil Karlovarský kraj

Ministr životního prostředí
​O koltíkových dotacích nebo o nedostatku vody v krajině jednal v našem regionu ministr životního prostředí Richard Brabec. Setkal se se členy krajské rady i se starosty. V doprovodu hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové si prohlédl centrum zpracování odpadu ve Vřesové nebo průmyslové zóny na Sokolovsku, které by po útlumu těžby měly přinést nové pracovní příležitosti.


V diskusi se starosty nastínil ministr největší problémy životního prostředí v České republice, kterými jsou nedostatek vody a kvalita ovzduší. Dlouholeté odvádění vody z krajiny bohužel zapříčinilo, že voda na našem území podle ministra dramaticky chybí. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo pro menší obce speciální programy, z nichž mohou čerpat dotace na nové zdroje pitné vody, ať se to týká vrtů či jejich napojení na vodovodní řady. Další možností je získat až 80procentní dotace na domácí čistírny odpadních vod. „A navíc 27. dubna na veletrhu v Brně vyhlásíme výzvu ve zbrusu novém programu „Dešťovka“, který MŽP připravilo pro občany a zaměřuje se na využití dešťové vody a tzv. šedé vody z koupelen a kuchyní v domácnostech. V programu jsme v této pilotní fázi pro občany vyčlenili 100 milionů korun. Lidé budou moci získat dotaci od 15 tisíc korun na ty nejjednodušší systémy až po 60 tisíc korun na ty složitější, přičemž dotace dosáhne maximálně 50 procent nákladů. Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami, a zvýhodněny budou i obce, kde v minulosti platily zákazy zalévání či napouštění bazénů. Nicméně o peníze na rozvody potrubí v domech, pomocí nichž půjde splachovat záchod odpadní či dešťovou vodou, si budou moci požádat lidé z celé ČR,“ prozradil podrobnosti k novému programu MŽP ministr Richard Brabec. Připomněl také, že ministerstvo životního prostředí velmi úspěšně v poslední době čerpá evropské dotace, nicméně oproti předchozímu období jich má k dispozici mnohem méně, v programovém období 2014-2020 je na zlepšování životního prostředí pro ČR vyhrazeno 72 miliard korun.

Hejtmanka Jana Vildumetzová na setkání informovala o tom, že kraj na konci dubna vyhlásí druhou výzvu v rámci první vlny kotlíkových dotací. K dispozici kraj bude mít celkem 8 milionů korun. „Naši občané budou moci žádat o dotace na výměnu starých kotlů za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Osobně budou moci podat žádosti 5. června. Ještě předtím ale proběhnou tři informační semináře – 3. května v Karlových Varech, 10. května v Sokolově a 17. května v Chebu, kde se zájemci dozvědí potřebné údaje. Další výzvu ve druhé vlně kotlíkových dotací pak spustíme hned na začátku podzimu, celkem bude pro Karlovarský kraj k dispozici 65 milionů korun,“ vysvětlila hejtmanka. 

Hovořilo se také o tom, že sokolovský báňský úřad před časem vydal povolení k těžbě kaolinu v blízkosti rodinných domů v Jenišově. Jenišovští předali ministrovi veškerou dokumentaci a požádali jej, zda by mohl prověřit, jestli je vše v souladu se zákonem. Ministr zdůraznil, že nemá možnost jakkoliv ovlivnit proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ale připomněl, že rozhodnutí báňského úřadu lze nechat soudně přezkoumat. V Nové Roli zase řeší problém se skládkou komunálního odpadu, kterou je třeba rekultivovat. Náklady na rekultivaci však činí 27 milionů korun, zatímco obec má našetřeno přes 7 milionů korun. Místostarosta Krásna přiblížil ministrovi problém s plánem těžby lithiových písků u Horního Slavkova a především s přepravou odtěženého materiálu. 

Řeč byla také o plánované výstavbě úseků D6 směrem na Prahu, které vzhledem ke stádiu přípravy nebyly zařazeny mezi prioritní stavby a na něž bude ministerstvo zpracovávat stanoviska k vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.  „Posuzování by mohlo trvat 6 měsíců, ale i méně, pokud už začne platit novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, která je aktuálně v Poslanecké sněmovně,“ vysvětluje ministr Brabec. Podklady by mělo ŘSD na ministerstvo předložit na podzim. Pokud jde o výstavbu obchvatu Trstěnice - Drmoul, tak krajský úřad letos v únoru vydal závěr zjišťovacího řízení s tím, že stavba nevyžaduje posuzování v celém procesu EIA. Právní moci rozhodnutí nabylo na počátku února, aktuálně probíhá stavební řízení. Ještě v tomto roce by měla začít výstavba tří úseků, pro které už ministerstvo vydalo závazné stanovisko týkající se vlivu na životní prostředí. Jde o obchvat Lubence, obchvat Řevničova a úsek Nové Strašecí - Řevničov.

Se zástupci společnosti Sokolovská uhelná se řešil především blížící se útlum těžby, budoucnost elektrárny v Tisové a odpadové hospodářství, kde se v souvislosti s přísnější evropskou legislativou, tzv. balíčkem odpadového hospodářství, klade větší důraz na recyklaci a výrazné snížení skládkování.
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 19.4.2017 17:00