Úvodní strana > Krajské listy > Kraj chce více dopravních hřišť pro školáky

 Kraj chce více dopravních hřišť pro školáky

Dopravní hřiště
​Karlovarský kraj plánuje zavést nový dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť. Ta slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v regionu. Kromě toho náměstek hejtmanky Martin Hurajčík uspěl na ministerstvu dopravy s žádostí, zda by ministerstvo mohlo kraji zapůjčit mobilní dětské dopravní hřiště.


„V Karlovarském kraji je několik stálých dopravních hřišť ve větších městech, například v Aši, Chebu, Mariánských Lázních, Sokolově a Karlových Varech. Odbor dopravy krajského úřadu u jejich provozovatelů objednává dopravní výchovu v rámci prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro základní školy v menších městech je však problémem už samotná přeprava žáků na dopravní hřiště. Proto jsem nechal provést průzkum stavu a využití dětských dopravních hřišť a rádi bychom podpořili vznik nových, například v Kraslicích, Žluticích nebo v Toužimi, pokud o to bude zájem. Přispět ale můžeme i na rozvoj těch stávajících, protože některá z nich nejsou právě v nejlepším stavu. Dopravní výchova je podle mne velmi důležitá, dětem pomáhá k tomu, aby věděly, jak se pohybovat v silničním provozu, dbát na vlastní bezpečnost a předcházet případnému vzniku dopravní nehody,“ uvedl Martin Hurajčík. 

V současné době odbor dopravy krajského úřadu provádí mapování potřeb jednotlivých dětských dopravních hřišť. Poté připraví návrh a podmínky krajského dotačního programu, ze kterého by bylo možné na dětská dopravní hřiště čerpat příspěvky.


„Zvážili jsme ale i možnost pořídit zápůjčkou do kraje mobilní dopravní hřiště. Zjistil jsem, že ministerstvo dopravy před časem uskutečnilo nákup těchto hřišť, obrátil jsem se tedy na zástupce ministerstva s dotazem, zda by bylo možné předání či zapůjčení mobilního dětského dopravního hřiště a jeho provozování Karlovarským krajem. Z odpovědi ministerstva plyne, že má jedno mobilní hřiště k dispozici a to nám půjčí. Výhodou je použitelnost hřiště v zimě, například v tělocvičně, i v létě ve venkovním prostředí. Teď zpracováváme žádost o bezplatné zapůjčení a poté ho ihned nabídneme k použití pro všechny zájemce z řad škol a školských zařízení v našem regionu,“ dodal náměstek.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 15.4.2017 8:00