Úvodní strana > Krajské listy > Na Ministerstvu dopravy se jednalo o regionálních letištích

 Na Ministerstvu dopravy se jednalo o regionálních letištích

Letecká linka
Zástupci karlovarského, pardubického, ostravského a brněnského letiště se na konci března sešli s představiteli Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj. Spolu s kraji a městy, na jejichž území se letiště nacházejí, hovořili například o finančních příspěvcích státu na rozvoj infrastruktury či o podpoře nových linek.

​Jedním z témat jednání byla oblast zabezpečení letišť. Jejich provozovatelé měli do konce března možnost předkládat žádosti o poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na vybavení, které by posílilo ochranu civilního letectví. Letiště Karlovy Vary například požádalo o financování detektoru výbušnin. „Projekty, na něž je v současné době vyhrazeno 20 milionů korun, projdou hodnocením na konci dubna. K otázce bezpečnosti by se mělo připojit také Ministerstvo vnitra, se kterým budeme jednat ohledně působení státních složek na letištích. Chtěli bychom, aby stát zajišťoval ochranu letišť tak, jako je běžné v jiných evropských zemích. V současné době veškeré náklady na zabezpečení hradí provozovatelé. Na ně není možné neustále přenášet finanční odpovědnost, jelikož nároky na ochranu mezinárodních letišť jsou stále vyšší a nákladnější,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Spolu s Ministerstvem vnitra se na jednání setkají také zástupci regionů, Ministerstva dopravy, financí, průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. „Kromě oblasti zabezpečení se budeme zabývat také financováním základní infrastruktury regionálních letišť. Věřím, že se na podpoře rozvoje infrastruktury ze strany státu dokážeme domluvit. Napomohlo by to především modernizaci vzletových a přistávacích drah, díky nimž by mohly vznikat další letecké linky. Například kvůli malé šířce a délce přistávací dráhy karlovarského letiště u nás nemohou přistávat některé společnosti, a to nás velmi omezuje v jednání o nových linkách do středně vzdálených destinací“ doplnil náměstek Hurajčík.

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 13.4.2017 10:00