Úvodní strana > Krajské listy > ​Vlastníci památek se sešli se zástupci kraje

 ​Vlastníci památek se sešli se zástupci kraje

Setkání s vlastníky památek
​Na zámku Nový Dvůr nedaleko Lubů u Chebu se uskutečnilo pravidelné setkání vlastníků nejvýznamnějších památek z regionu se zástupci Karlovarského kraje. Během jednání se hovořilo o postupné obnově historických objektů, vhodných dotačních programech i novinkách, které jsou pro návštěvníky v nadcházející sezóně přichystány.


Zástupce hradu Seeberg Štěpán Karel OdstrčilNa setkání přijali pozvání zástupci dvaceti známých i méně známých památek v regionu. Účastnili se jej například představitelé zámků Kynžvart, Bečov nad Teplou, Štědrá, Kopaniny, hradu Cheb, Loket, Seeberg, Libá, Hartenberg či lázní Kyselka. „Uvědomujeme si, jakou důležitou roli sehrávají památky v rozvoji cestovního ruchu. Karlovarský kraj se je proto snaží podporovat nejenom prostřednictvím dotačních titulů, které bychom do budoucna rádi posílili, ale i formou propagace, například skrze destinační agenturu,“ uvedl uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje Vojtěch Franta, jenž má na starosti oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

A právě o činnosti destinační agentury, o možnosti prezentace památek a pořádaných kulturních akcí na turistickém portále Živý kraj mluvil předseda nově založeného spolku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj Petr Židlický. Vedoucí oddělení kultury Veronika Vodičková poté účastníky informovala o tom, že kromě programu na podporu kulturních aktivit, jehož alokace byla pro letošní rok navýšena na 3 miliony korun, byl nově vyhlášen také program na podporu vydávání neperiodických publikací, v němž zbylo 300 tisíc korun. Vedoucí oddělení památkové péče Jaroslava Pokludová upozornila na nutnost sledovat termíny pro podávání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – v případě programu na obnovu památek a památkově hodnotných objektů pro rok 2018 se opět předpokládá, že to bude měsíc listopad tohoto roku. Následně se hovořilo například o návštěvnosti památek v regionu, která rok od roku stoupá, o chystaném rozšiřování památkových zón, o úskalích, jež přináší dotační tituly, či o akutním nedostatku archeologů v regionu. Návštěvníci památek se v letošním roce mohou těšit na celou řadu akcí, které se ponesou v duchu baroka a renesance.

Setkání bylo zakončeno prohlídkou rokokového zámku, jenž nechal v roce 1792 vystavět František Multz z Valdova. Po roce 1945 byl areál zestátněn a sloužil potřebám státního statku. V roce 2012 započal nový vlastník objektu Oto Teuber jeho postupnou rekonstrukci za přispění Ministerstva kultury a Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 7.4.2017 10:15