Úvodní strana > Krajské listy > Hejtmanka se opět setkala se starosty obcí s rozšířenou působností

 Hejtmanka se opět setkala se starosty obcí s rozšířenou působností

Setkání se starosty
​V závěru minulého pracovního týdne se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové se starosty obcí s rozšířenou působností. Během jednání se hovořilo například o dostupnosti a zajištění zdravotní a sociální péče, problematice bezdomovectví či podpoře projektů „Obědy do škol“ a „Senior expres“.


Hned v úvodu předala hejtmanka náměstkům primátora města Karlovy Vary Čestmíru Bruštíkovi a Michalu Riškovi cenu ze soutěže Zlatý erb. V kategorii, ve které byly hodnoceny nejlepší webové stránky měst, obsadily Karlovy Vary krásné druhé místo. Vzhledem k tomu, že se zástupci města nezúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků, byla jim odměna předána dodatečně. Starostové následně informovali hejtmanku o proběhlých jednáních s obcemi, které spadají do jejich správního obvodu. „Díky těmto setkáním se můžete seznámit s problémy, které obce aktuálně trápí, a hledat potřebná řešení. Je důležité, aby obce věděly, že za nimi stojíte a že jejich problémy přenášíte na vyšší úroveň,“ připomněla důležitost setkání hejtmanka.

Starosta Sokolova Jan Picka poté s hejtmankou hovořil o odkoupení většinového podílu sokolovské nemocnice společností Penta a o zvyšování mezd zdravotnickému personálu. V návaznosti na to vyjádřil obavy z možného přetahování zaměstnanců mezi soukromými a krajskými zařízeními. Hejtmanka starostu ujistila, že podniká veškeré kroky k tomu, aby byla pro obyvatele  zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče, a že již nechala prověřit nájemní smlouvu, která se v mnoha ohledech ukázala být nevýhodná. V budoucnu by proto mělo dojít k uzavření jejího dodatku. V souvislosti s demografickým vývojem a stárnutím populace se také probírala otázka rozšíření kapacity domovů pro seniory, a to konkrétně v Karlových Varech. Místostarosta Chebu Zdeněk Hrkal pak upozornil na obrovský problém, s nímž se město potýká, a to je bezdomovectví. Potom, co došlo k demolici bývalého kláštera a kasáren, se lidé bez domova začali stahovat do nových lokalit v centru a obývat soukromé objekty.

Mluvilo se také o projektu „Obědy do škol“, který si klade za cíl zabezpečit školní stravování u dětí, jejichž rodiny se nachází v tíživé životní situaci. Nutným předpokladem pro získání finančních prostředků je zapojení kraje do vyhlašované výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Hejtmanka rovněž jednala s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou o rozšíření cílové skupiny o děti samoživitelek. Ministryně jí ujistila, že v této věci již jedná tak, aby i tato skupina na pomoc dosáhla. Kraj také zvažuje přípravu dotačního programu, ze kterého by obce mohly čerpat finanční prostředky na nákup automobilu, jenž by sloužil k dopravě seniorů na nákup či k lékaři. Takzvaný „Senior expres“ dnes již úspěšně funguje například v Sokolově.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 28.3.2017 9:30