Úvodní strana > Krajské listy > Hejtmanka jednala s ministryní práce a sociálních věcí

 Hejtmanka jednala s ministryní práce a sociálních věcí

Hejtmanka s ministryní
​Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová se sešla s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Mezi témata společného jednání patřila problematika navýšení platů pracovníků v sociálních službách, podpora projektu „Obědy do škol“ či představení dalších možností spolupráce v oblasti čerpání dotací. Setkání se rovněž zúčastnili náměstek pro sociální věci a bezpečnost Petr Kubis a radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jaroslav Bradáč.


V úvodu jednání se řešila otázka navýšení platů pracovníků v sociálních službách. Těm by se měly podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zvýšit o pět procent od prvního července tohoto roku. Hejtmanka ministryni informovala o jednání Asociace krajů České republiky, kde se tato problematika diskutovala. Ačkoliv hejtmané vnímají, že platy v sociální oblasti jsou velmi nízké, je potřeba najít systémové řešení tak, aby se do budoucna neopakovala situace, kdy ministři rozhodnou o zvýšení mezd, ale neřeknou, jak to udělat a kde na to vzít potřebné peníze. Hejtmané rovněž zvažují, že vládu opět požádají o kompenzace.

Dalším probíraným tématem byl projekt „Obědy do škol“. V polovině března MPSV vyhlásilo v pořadí již třetí výzvu v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, která si klade za cíl zabezpečit školní stravování u dětí, jejichž rodiny se nachází v tíživé životní situaci. Na obědy pro děti ze sociálně slabých rodin by mělo z evropských fondů jít 35 milionů korun. Projekt získává v regionech postupně podporu a nyní by se do něj mohl zapojit i Karlovarský kraj, což je nutný předpoklad k tomu, aby prostředky mohla čerpat jednotlivá školská zařízení na jeho území. „Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o smysluplný projekt. Finanční příspěvky navíc putují rovnou do škol, děti musí mít řádnou docházku a obědy musí sníst přímo ve školní jídelně. Tím by mělo být zamezeno případnému zneužívání této pomoci. Zároveň jsem paní ministryni požádala o to, zdali by nebylo možné rozšířit cílovou skupinu o děti samoživitelek, které si podporu také jistě zaslouží. Velmi mě potěšilo její ujištění, že v této věci již jedná tak, aby i tato skupina na pomoc dosáhla,“ uvedla hejtmanka.

Na řadu přišla i diskuze o takzvaném obchodu s chudobou. Náměstek hejtmanky Petr Kubis informoval ministryni o pronajímateli bytů v Sokolově, který je i přes vysoké příjmy z pronájmů evidován na Úřadu práce ČR. V Sokolově  navíc roste počet sociálně slabých obyvatel, což může mít negativní vliv na průmyslový rozvoj této oblasti. Investoři si totiž před plánovanými investicemi dělají v daných lokalitách sociologické průzkumy. V návaznosti na to se pak řešila problematika ohlašoven. Lidé, kteří mají trvalý pobyt hlášen na obecních úřadech, by měli mít nově tuto skutečnost zaznamenanou v občanských průkazech. V závěru jednání pak zástupci MPSV představili další možnosti spolupráce v oblasti čerpání dotací, například chystanou výzvu na vybrané sociální aktivity.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 23.3.2017 14:05