Úvodní strana > Krajské listy > Hejtmanka Jana Vildumetzová zamířila do Bochova

 Hejtmanka Jana Vildumetzová zamířila do Bochova

Hejtmanka v Bochově
​O projektu opravy silnice z Bochova do Kozlova, o převodu budovy nádraží do majetku města nebo o přemístění plánované křižovatky na D6, aby se město v budoucnu vyhnulo sílícímu provozu, diskutovali bochovští zastupitelé s hejtmankou Janou Vildumetzovou během její pracovní návštěvy města.


Starosta Miroslav Egert nejprve hejtmanku informoval o problému s projektem opravy silnice směrem z Bochova​ do Kozlova. Do projektu jsou zapracovány chodníky, které zejména v zimním období zkomplikují možnost parkování obyvatelům Dlouhé Vsi, která je na trase komunikace. Mluvilo se také o plánované mimoúrovňové křižovatce na území Bochova. „Dlouhodobě usilujeme o přemístění křižovatky tak, aby se obec nevystavila nadměrnému provozu přes intravilán. V minulosti jsme naráželi především na to, že by bylo zapotřebí nově přemístěnou stavbu posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí. Původní posudek teď už stejně neplatí, kvůli zpoždění stavby bude nutné nové stanovisko, nevidíme tedy důvod, proč by nebylo možné křižovatku přesunout,“ vysvětlil starosta. Hejtmanka přislíbila, že všechny získané informace prověří a bude se snažit městu pomoci.

Zastupitelé také s hejtmankou řešili možnost převodu budovy nádraží z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty do majetku města, které by v objektu vybudovalo byty. Řeč byla i o tom, že v Bochově chtějí zachovat odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže Karlovy Vary poté, co organizaci převezme od kraje město. V místní 2. základní škole seznámila ředitelka Věra Sosnovcová hejtmanku s aktivitami školy a se situacemi, které přináší společné vzdělávání dětí s lehkým i středním mentálním postižením.

V jedné ze tříd školy čekali na setkání s hejtmankou Janou Vildumetzovou občané Bochova. „Jezdím do měst a obcí, abych mohla přímo na místě reagovat na konkrétní podněty. Jedině v kontaktu s občany nejlíp zjistím, s čím lidé potřebují pomoci,“ uvedla na začátku setkání. Bochovské zajímalo, jak kraj zařídí navýšení mezd řidičů autobusů, dostavba dálnice D6, opravy silnic, nebo zda je možné řešit chybějící signál některých mobilních operátorů v Rybničné.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.2.2017 15:00