Úvodní strana > Krajské listy > Horskými oblastmi kraje povede cyklistická magistrála

 Horskými oblastmi kraje povede cyklistická magistrála

Cyklostezka
​Horskými partiemi Karlovarského kraje by v budoucnu měla vést více než stokilometrová Krušnohorská cyklistická magistrála. Cyklotrasa by ze silnic v Krušnohoří a v dalších horských oblastech odvedla cyklisty do bezpečnějších míst a usnadnila by ochranu životního prostředí, kterou je nutno řešit v souvislosti s náporem turistů. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu proto pořídil v souladu se stavebním zákonem územní studii Krušnohorské cyklistické magistrály a v těchto dnech ji rozesílám stavebním úřadům a dotčeným obcím jako podklad pro pořizování územních plánů a vydávání územních rozhodnutí.


„Územní studie měla za cíl prověřit stávající páteřní cyklotrasu číslo 23 na území Krušných hor, Chebské pánve a Ašského výběžku.  V horských oblastech kraje roste počet turistů i aktivit, které se jim nabízejí. Jde nejen o cyklisty, ale i o návštěvníky míst, jež chce kraj nechat zapsat na Seznam UNESCO. Některé cyklotrasy v současnosti částečně vedou po silnicích, kde sílí provoz, protože se otevírají nová střediska volného času. Z toho důvodu vznikla potřeba vytvořit koridor pro nemotorovou dopravu. Ten by mohl naplnit potřeby lyžařů i cyklistů, ale zároveň by respektoval chráněná území s vzácnými přírodními biotopy,“ uvedl krajský radní Josef Janů. 

V průběhu zpracování studii konzultovaly dotčené obce, úřady územního plánování, orgány státní správy i významní vlastníci pozemků a aktéři v území. Kompletní dokumentace studie je k dispozici na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, případně na internetových stránkách kraje. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 16.2.2017 12:45