Úvodní strana > Krajské listy > Dotace podpoří kreativitu a životní styl dětí

 Dotace podpoří kreativitu a životní styl dětí

Děti
​Karlovarský kraj vyhlásil dotační titul pro děti od šesti do šestadvaceti let, který rozvine kreativitu, spolupráci a zdravý životní styl. Od Ministerstva školství kraj na program získá sedmdesát procent v hodnotě 196 tisíc korun, zbytek ve výši 84 tisíc korun uhradí ze svého rozpočtu. Celkem bude na projekty vyčleněno přibližně 280 tisíc korun. 

​Dotační program má za cíl přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, a to zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu společenskému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi. „Program podpoří činnosti, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže, zapojí je do pravidelných volnočasových aktivit, posílí jejich zájem o veřejné dění nebo rozvine tvořivost v oblasti rukodělných a řemeslných prací. Jedná se tedy o poměrně širokou škálu možností, na něž se dá dotace využít,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč. 

O příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace, jako jsou spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které se zabývají prací s dětmi a mládeží. Maximální výše dotace pro jednoho zájemce činí 50 tisíc korun. Karlovarský kraj bude žádosti přijímat od 1. do 25. dubna 2017. 

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 10.2.2017 8:15