Úvodní strana > Krajské listy > Kraj hledá pěstouny, odstartoval kampaň

 Kraj hledá pěstouny, odstartoval kampaň

Pěstounská péče
​V ústavní péči se na území regionu nachází momentálně 330 dětí, nejvíce je jich ze Sokolovska. Kraj by je chtěl postupně převést do péče pěstounů, aby získaly vazbu na konkrétní osobu a v době, kdy nemohou být s rodinou, žily aspoň v náhradním rodinném zázemí. Po dnešním jednání u kulatého stolu na téma získávání pěstounů to uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.


​Diskuze u kulatého stolu byla součástí kampaně „Staňte se pěstounem“, jejímž cílem je rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou postarat o děti z ústavů a nahradit jim přechodně chybějící rodinnou péči bez toho, aby děti ztratily kontakt s původní rodinou. „V poslední době se stávalo, že děti odcházely k pěstounům mimo kraj, a to nechceme, protože se komplikují rodinné vazby. I když takových dětí není mnoho, mrzí mě každé, které odejde z našeho regionu, protože se tady pěstouni nenašli,“ zdůraznil Miloslav Čermák.

Kraj proto zpracoval unikátní publikaci, která jednak analyzuje situaci v pěstounské péči v regionu včetně evidence počtu dětí a pěstounů. Navrhuje ale také opatření, která chce v této oblasti uskutečnit, aby získal další zájemce o pěstounskou péči. „V Karlovarském kraji je nyní 555 dětí v pěstounské péči, počet pěstounů dosahuje 541. Krajský úřad vede evidenci i těch dětí, které jsou v ústavech a do pěstounské péče by měly přejít. Hledáme pro ně péči v rodinném prostředí. Na druhé straně se nám hlásí žadatelé a my jejich pomoc využíváme pro zajištění péče o tyto děti. Zájemce musí nejprve dojít na městský úřad, kde se zdokumentuje jeho nabídka. Následně krajský úřad provede odborné posouzení žadatele včetně psychologického šetření. Budoucím pěstounům nabízíme i kompletní informace včetně údajů o finanční podpoře,“ uvedla Petra Maněnová z odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Proces od doby evidování zájemce až do okamžiku, kdy se reálně stane pěstounem, trvá zhruba jeden rok. Pěstouni pak i po převzetí dítěte mají nárok nejen na příspěvky od státu, ale také na stálou pomoc odborníků z oblasti pěstounské péče.

V rámci kampaně „Staňte se pěstounem“ vznikla pracovní skupina pro pěstounskou péči jako součást poradního sboru hejtmana pro sociálně právní ochranu dětí. K dispozici jsou informační balíčky určené zájemcům o pěstounskou péči, které si lidé mohou vyzvednout na radnicích obcí s rozšířenou působností, mají je ale také neziskové organizace v této sféře. Potřebné informace ale obsahují rovněž internetové stránky o pěstounské péči. Na rok 2016 kraj plánuje řadu aktivit, jako jsou výstavy nebo setkání s pěstouny. „V nadcházejícím období bychom chtěli získat celkem 80 pěstounů, v každém dalším roce 30. Pokryli bychom tak potřebu všech dětí, které se dnes umisťují do ústavní péče,“ vyčíslil náměstek Čermák.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.1.2016 14:30