Úvodní strana > Krajské listy > Krajský úřad čekají organizační změny

 Krajský úřad čekají organizační změny

Krajský úřad

​Od prvního října tohoto roku začne platit nová organizační struktura Krajského úřadu Karlovarského kraje. V rámci ní dojde ke sloučení vybraných odborů a oddělení.

 


„Důvodem prováděných změn je optimalizace organizační struktury vzhledem k zajišťovaným agendám a vykonávaným činnostem. Z původních devatenácti odborů jich nyní bude fungovat šestnáct. Z pětapadesáti oddělení pak čtyřiačtyřicet plus jedno samostatné oddělení,“ upřesnila ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová.

Pokud se jedná o redukci počtu odborů, Odbor správních agend a Krajský živnostenský úřad přejde nově pod Odbor legislativní a právní a Krajský živnostenský úřad a řídit jej bude Vratislav Smoleja. Odbor kontroly bude spolu s oddělením interního auditu sloučen do nově vzniklého Odboru interního auditu a kontroly a povede jej Drahomíra Stefanovičová. Odbor správa majetku přejde pod Odbor investic a správa majetku v čele s Věrou Tomsovou. Z Odboru bezpečnosti a krizového řízení se pak stane samostatné oddělení pod vedením Manfreda Krause.

O změnách, které mají přispět ke zvýšení efektivity činnosti úřadu, byly kromě příspěvkových organizací Karlovarského kraje informovány také obce a města. Nová organizační struktura je rovněž k dispozici na internetových stránkách kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 30.9.2016 9:00