Úvodní strana > Krajské listy > V Sokolově se uskutečnila konference pro seniory

 V Sokolově se uskutečnila konference pro seniory

Konference
​V Městském domě kultury akci v tomto týdnu uspořádala Česká asociace pečovatelské služby ve spolupráci s Karlovarským krajem. Konference pod názvem "Sdílená péče pro seniory" se konala pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslava Čermáka.


​„Konference se účastnili také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ti seniorům i poskytovatelům sociálních služeb podrobně představili připravovanou novelu zákona o sociálních službách a společně jsme je informovali také o aktuálním dění v této oblasti. Hovořilo se o nárůstu dotací do sociálních služeb, o valorizaci příspěvku na péči o 10 procent i o navýšení platů pro zaměstnance v sociálních službách, které proběhne již od listopadu letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Během odpoledního programu měli zúčastnění dále možnost seznámit se prostřednictvím některých poskytovatelů s nabídkou činností vybraných sociálních a zdravotních služeb. Díky nim mohou senioři a lidé se zdravotním postižením zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí i přes hendikepy, které sebou jejich věk či zdravotní postižení přináší. Návštěvníci konference také obdrželi publikaci „Určitě si poradíte“, kterou vydal Karlovarský kraj s cílem pomoci seniorům s orientací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a poradit jim v konkrétních obtížných životních situacích.

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 29.9.2016 14:50