Úvodní strana > Krajské listy > Nemocnice Karlovarského kraje vytvořily v pololetí zisk

 Nemocnice Karlovarského kraje vytvořily v pololetí zisk

Nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech, jejichž vlastníkem je Karlovarský kraj, vytvořily v pololetí letošního roku zisk. Stejně si vedly i v prvním čtvrtletí, s výjimkou chebské nemocnice, která byla v tomto období ztrátová.

Karlovarská nemocnice vykázala v pololetí zisk ve výši zhruba 38 milionů a oproti prvnímu čtvrtletí ho zvýšila takřka o 30 milionů. Sokolovská nemocnice dosáhla zisku asi 16 milionů korun oproti 5,6 milionu korun v prvním čtvrtletí. Chebská nemocnice, jejíž hospodaření skončilo v prvních třech měsících roku ztrátou asi 1,7 milionu korun, vykázala v pololetí zisk zhruba 6 milionů korun.

"Za ztrátou Chebu v prvním čtvrtletí nebylo v žádném případě špatné hospodaření, ale účetní operace. Nemocnici byl převeden movitý majetek v hodnotě kolem 25 milionů korun. Po přecenění byl jednorázově odepsán. Hospodaření by jinak skončilo na nule," říká 1. náměstek hejtmana Jan Zborník.

Podle vicehejtmana Zborníka je ale třeba brát výsledky pololetí s rezervou, protože vývoj do konce roku nelze přesně odhadnout. "Příjmy nemocnic nejsou takové, aby jim nekomplikovaly hospodaření. Cheb například musel vracet přeplatek více než pět milionů korun Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), Karlovy Vary se potýkají se skluzem v platbách od pojišťoven. Nejlepší situace je v tomto směru v Sokolově, kde VZP platí s malým zpožděním," doplňuje Zborník.

Ani vykázaný pololetní zisk však nedává nemocnicím letos prostor k investicím. Výjimkou je karlovarská nemocnice, jejíž částečnou rekonstrukci hradí stát a krajský úřad ze svého rozpočtu. "Pokud jde o platby dodavatelům, nejsou nijak výrazně zpožděny. Abychom předešli problémům v případě zpoždění plateb od zdravotních pojišťoven, mají nemocnice zřízený překlenovací úvěry. Z nich by mohly v případě nutnosti ihned čerpat," vysvětluje člen Rady kraje Jiří Mutinský.

Hospodaření nemocnic se zlepšilo poté, co se letos změnily ve společnosti s ručením omezeným a veškeré dluhy z minulosti zůstaly na bývalých příspěvkových organizacích. V této souvislosti odmítá radní Mutinský jakékoliv srovnání současných výsledků krajských nemocnic se stejným obdobím loňského roku.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 16.8.2004 0:00