Úvodní strana > Krajské listy > Výzva pro úřady: Přihlaste se do soutěže Ministerstva vnitra

 Výzva pro úřady: Přihlaste se do soutěže Ministerstva vnitra

Soutěž
​Úřady veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni se právě teď mohou hlásit do soutěže, která hodnotí uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v jejich praxi. Soutěž „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ se v letošním roce koná již podesáté.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s partnerskými organizacemi Alternativou 50+, Fórem 50 % a Gender Consulting. Jejím cílem je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu je potřeba odeslat vyplněný dotazník e-mailem na adresu stepanka.bergerova@mvcr.cz nebo poštou na adresu Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna.

V květnu výběrová komise vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů. Oficiální vyhlášení vítězů proběhne počátkem června na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 817 401.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 23.3.2016 12:20