Úvodní strana > Krajské listy > Kraj opět přispěje na obnovu venkova

 Kraj opět přispěje na obnovu venkova

Vesnice
​Více než 16 milionů korun rozdělí i v tomto roce Karlovarský kraj malým obcím v rámci Programu obnovy venkova. Obce podaly téměř 80 žádostí o finanční příspěvek do vyhlášených dotačních titulů.​Částka ve výši pěti milionů korun byla určena na činnost manažerů mikroregionů. Zbývající finance ve výši 10,8 milionu korun budou po schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje rozděleny obcím do dvou tisíc obyvatel například na obnovu a údržbu venkovské zástavby, na úpravu veřejných prostranství a zeleně, na rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, na vytváření a údržbu cyklistických a pěších stezek či na opravy a výstavbu veřejného osvětlení.

„Karlovarský kraj se snaží dát šanci především nejmenším obcím, které nedosáhnou na dotace z ostatních programů. Maximální výše dotace činí 170 tisíc korun pro nejmenší obce do pěti set obyvatel. Obce, jejichž počet obyvatel se blíží ke dvěma tisícům, mohou dosáhnout na sumu 100 tisíc korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Při rozdělování příspěvků kraj přihlíží nejen k velikosti obce a počtu obyvatel, ale i k její účasti v soutěži Vesnice roku. Dotaci získala například obec Podhradí na rekonstrukci místních komunikací, obec Milhostov na opravu veřejného osvětlení či obec Sadov na revitalizaci sídelní zeleně.

Za stránku zodpovídá: Jana Lukášová
Datum vydání: 17.3.2016 9:30